pultuszczak

Facebook
SZKOŁA GOLĄDKOWSKA Z PRACOWNIĄ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI INTEL

2022-11-24 12:20:02

Mało jest takich szkół jak ZS CKR w Golądkowie, placówka, której pracownia sztucznej inteligencji się po prostu należy. To szkoła o nowoczesnym charakterze i estetyce obiektu, z doborową kadrą, uczestnicząca w ciekawych projektach,

Ponadto to szkoła nosząca imię Jadwigi Dziubińskiej, działaczki ludowej, polityczki, a przede wszystkim autorki nowatorskich programów pedagogicznych w szkołach, które zakładała. To ona mówiła o tym, że marzy, aby szkoły rolnicze i uniwersytety wiejskie wskazywały drogę do samokształcenia, podnosiły kulturę i umiejętność pracy, budziły myśli twórcze.

I właśnie w ZS CKR otwarto pracownię komputerową przeznaczoną do wdrażania sztucznej inteligencji w rolnictwie.

– Pracownia będzie wyjątkowymi narzędziami do “budzenia zainteresowania i zamiłowania do nauki, do podnoszenia kultury i umiejętności pracy”, co w dzisiejszej rzeczywistości przekładać się będzie na przygotowanie młodzieży do stosowania sztucznej inteligencji w rolnictwie oraz wyposażenie przyszłych rolników w umiejętnościach z zakresu AL, niezbędne do prowadzenia gospodarstw rolnych w erze gospodarki cyfrowej – powiedziała dyrektor Ewa Leszczyńska w obecności młodzieży, nauczycieli i gości.

Niecodzienna uroczystość skupiła w murach golądkowskiej szkoły wielu ważnych gości: wiceprezesa RM, ministra w MRiRW Henryka Kowalczyka, sekretarza stanu MRiRW Annę Gębicką, zastępcę dyr. Centrum Transformacji Cyfrowej Tomasza Kulasę, prezesa firmy INTEL w Polsce Bartosza Cieplucha.

Dyrektor Leszczyńska za inicjatywę podziękowała premierowi Henrykowi Kowalczykowi, dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Annie Radeckiej, a za ufundowanie pracowni Bartoszowi Ciepluchowi.

Po przecięciu wstęgi odbyła się pierwsza lekcja w nowo otwartej pracowni z udziałem uczniów i nauczycieli – Wiktora Kałużnego i Pawła Pieńkosa. Lekcję poprowadził trener ITEL-u Andrzej Jankowski

Kazimierz Dzierżanowski, tekst i fot.


 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *