pultuszczak

Facebook

Świńska grypa znów groźna

2018-06-08 10:45:06

Miejscowości w dwóch gminach naszego powiatu znalazły się w obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Miejscowości w dwóch gminach naszego powiatu znalazły się w obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Ognisko tej groźnej dla trzody chlewnej zakaźnej choroby wykryto bardzo blisko naszego powiatu, w miejscowości Kątne, w gminie Nasielsk, w powiecie nowodworskim. W związku z tym, obszar zapowietrzony obejmuje miejscowości w gminie Nasielsk: Chlebiotki, Jackowo Włościańskie, Kątne, Kosewo, Mazewo Dworskie “B”, Mazewo Włościańskie, Nasielsk, Stare Pieścirogi, Wiśniewo.
Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w związku ze stwierdzeniem ogniska mamy natomiast w powiecie nowodworskim, w gminie Nasielsk, w powiecie płońskim w gminie Nowe Miasto oraz w gminach Świercze i Winnica w naszym powiecie.
W gminie Świercze obejmuje miejscowości: Świerkowo, Świeszewo, Świeszewko, Bruliny, Gołębie, Siniary, Malice, Klukowo, Klukówek, Wyrzyki, Wyrzyki-Pękale, Świercze, Świercze-Siółki, Świercze-Wochny, Ostrzeniewo, Jabłeczniki, Prusinowice, Godacze, Sulkowo, Kowalewice-Włościańskie, Stpice, Chmielewo, Kowalewice Nowe, Chmielewko, Brodowo-Kuce, Brodowo-Dębówka, Brodowo. W gminie Winnica miejscowości: Brodowo-Żyłki, Gnaty-Szczerbaki, Górki-Witowice, Górki-Baćki, Górki-Duże, Rębkowo-Nowiny, Skoroszki, Poniaty-Cibory, Poniaty Wielkie, Skorosze, Kamionna.
Na terenie w/w miejscowości zakazuję się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.
Na terenie w/w miejscowości nakazuje się:
1. oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności
odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń
o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zagrożonych ASF

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…