pultuszczak

Facebook
Święto CYWILNYCH w Komendzie Powiatowej Policji

2022-11-16 8:08:25

Bez nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe – to oni każdego dnia wspierają swoich kolegów w mundurach. Dzięki swojej fachowości, sumienności i otwartości przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania całej formacji, jaką jest Policja oraz budowania jej pozytywnego wizerunku. Z okazji obchodzonego Dnia Służby Cywilnej p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku wraz z kadrą kierowniczą podziękowali za trud pracy swoim pracownikom cywilnym

11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości . Dzień ten został także ustanowiony Dniem Służby Cywilnej. W tym roku to data szczególna, przypada 100 – lecie Służby Cywilnej. Chcąc podziękować za codzienne oddanie pracy i trud, kadra kierownicza pułtuskiej jednostki zorganizowała spotkanie ze swoimi podwładnymi. P.o. komendanta podinsp. Paweł Antośkiewicz podkreślił, że wie  jak ogromnie oddani swojej pracy są “nasi cywile”, wyraził słowa uznania,dziękując pracownikom Policji za profesjonalizm w działaniu na rzecz formacji, za wspieranie nas w realizacji ustawowych zadań. Wyraził swój podziw i szacunek za to, co pracownicy robią każdego dnia. Słowa podziękowania skierował również do najbliższych członków Rodzin, podkreślając, “że to oni na co dzień doświadczają trudów Waszej pracy, którą świadczycie na rzecz całej formacji”.

Wyrazem najwyższego uznania za wysiłek wkładany w realizację codziennych obowiązków był przygotowany specjalnie na tę okazję tort .

Autor: Milena Kopczyńska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *