pultuszczak

Facebook


Święcenie pól w Kleszewie

2019-05-22 11:47:45

To piękny zwyczaj kultywowany jeszcze na naszych wsiach. Mieszkańcy Kleszewa przygotowali symboliczne kopce na niedzielę, 12 maja. Wspólnie z księżmi Januszem Zdunkiewiczem i Stanisławem Nowakiem oraz sołtysem wsi Januszem Mitkowskim, modlili się o owocną, spokojną pracę rolników oraz dobre plony. Po raz pierwszy w święceniu pól uczestniczył przedstawiciel lokalnego samorządu – zastępca burmistrza Tomasz Sobiecki

Jak czytamy w lubelskim wydaniu katolickiego pisma Niedziela, „święcenie pól było dla gospodarzy ważnym obrzędem, wynikającym z porządku czasu zasiewu i próby zabezpieczenia urodzaju płodów rolnych. Wiosennym wytężonym pracom polowym towarzyszyły wspólne, ogólnowioskowe procesje błagalne, by Bóg darował kary, odwrócił choroby, nieurodzaj i różne klęski. Procesje takie odbywały się w różnych terminach: w okresie od Zielonych Świąt do sianokosów lub w ciągu trzech dni po Wniebowstąpieniu Pańskim (…). Gospodarze prosili miejscowego księdza na umówiony dzień – najczęściej na niedzielę – na poświęcenie ich zasiewów i ksiądz ogłaszał kiedy i w jakiej wiosce będzie ta uroczystość. Wybierał taki dzień i taką porę, by mogli w obrzędzie licznie uczestniczyć wierni z całej wspólnoty parafialnej (…).Kropiąc święconą wodą te zasiewy, kapłan polecał je na chwałę Bożą obracać i własny pożytek, używając ich uczciwie.”

Tradycja do dziś przetrwała w podpułtuskich wsiach, mimo że często zanikł już ich rolniczy charakter i większość mieszkańców uprawia jedynie przydomowe ogródki, pracując zawodowo. Co roku jednak uczestniczą w mszy św. w intencji swojej wsi, dbają o przydrożne figurki, przy których często odbywają się nabożeństwa majowe, wraz ze swoim proboszczem objeżdżają pola. Jest to okazja do wspólnej modlitwy, ale też spotkania z sąsiadami, co w dzisiejszym zabieganym świecie wcale nie jest tak proste. Dlatego też po oficjalnym święceniu pól w Kleszewie, chętni mieszkańcy spotkali się na wspólnym grillowaniu.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *