pultuszczak

Facebook

Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie nadmiernej wycinki drzew na terenie Gminy Pułtusk

2020-01-17 1:08:14

Szanowny Pan
Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Gregorczyk

Jako Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość pragniemy zwrócić uwagę Pana Burmistrza na postępującą w ostatnich latach zatrważającą w swojej skali degradację drzewostanu na terenie Gminy Pułtusk. Jest to dla wielu mieszkańców Pułtuska i okolic, w tym także dla nas, sytuacja wielce niepokojąca, a wręcz kuriozalna. Bardzo często zdrowe drzewa są wycinane pod byle pretekstem i bez żadnych konsultacji z mieszkańcami czy tez Radnymi. Fakt ten przeraża tym bardziej, kiedy uzmysłowimy sobie, że drzewa mają dla nas wartość nie tylko estetyczną, ale pełnią też funkcję ochronną, której znaczenia dla życia i zdrowia ludzi nie sposób przecenić.
Wyniki badań, prowadzonych w skali globalnej nad oceną wpływu drzew na warunki życia ludzi w miastach, pozwalają uznawać je za część odrębnego systemu tzw. zielonej infrastruktury, spełniającej określone funkcje użytkowe i stanowiącej majątek trwały miast. Wartość przyrodnicza drzew rośnie wraz z wiekiem, dlatego też wieloletnich drzew nie zastąpią nam klomby, niskopienne drzewka ozdobne ani kompozycje kwiatowe. Rośliny te niewątpliwie uatrakcyjniają wygląd naszych ulic, ale w żadnym razie nie mogą one zastąpić drzew.
Drzewa, w szczególności liściaste, nie bez przyczyny nazywane są „zielonymi płucami miasta” – nie tylko produkują tlen i pobierają dwutlenek węgla, ale też w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, pochłaniając pył czy spaliny. Ponadto tłumią hałas. Drzewa liściaste, których coraz mniej jest na naszych ulicach, chronią także przed upałem, chłodząc i nawilżając powietrze. Wycinając drzewa nie tylko pozbawiamy mieszkańców zbawiennego w gorące dni cienia, ale także przyczyniamy się do podwyższenia temperatury, gdyż rozgrzany beton chodników i murów dodatkowo oddaje ciepło.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przemyślane decyzje dotyczące ewentualnych wycinek drzew i stosowanie tego środka tylko i wyłącznie w sporadycznych i uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z odpowiednim specjalistą dendrologiem. Planując kolejne przedsięwzięcia spróbujmy przede wszystkim wkomponować istniejące drzewa w projektowane przestrzenie a nie je usuwać.
Zdajemy sobie sprawę, że kwestia wycinki drzew jest trudnym tematem, ponieważ należy zachować równowagę pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia a ochroną naturalnych zasobów środowiska przyrodniczego.
Bezpieczeństwo mieszkańców jest niewątpliwie sprawą nadrzędną, dlatego jeżeli drzewo jest w złym stanie zdrowotnym i zagraża mieszkańcom powinno zostać usunięte. Jednak każdy taki przypadek należy gruntownie przeanalizować, ponieważ nieuzasadniona wycinka drzew jest niepowetowaną stratą dla naszego środowiska i nawet jeśli za każde wycięte drzewo zostanie posadzone nowe, to na wyrównanie szkód potrzeba będzie trzech, czterech pokoleń.
Reasumując, jako Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wyrażamy swój stanowczy sprzeciw co do dalszych wycinek zdrowych drzew, które od wielu lat były nieodzownym elementem pułtuskiego krajobrazu.

Z poważaniem
Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość
Rady Miejskiej w Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…