pultuszczak

Facebook
SPRAWCA BRUTALNEGO GWAŁTU SKAZANY

2023-01-20 5:13:40

W grudniu 2021r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Pułtuska – Danielowi R. Zarzucano mu popełnienie 5 przestępstw, m. in. zbrodni brutalnego 3 – krotnego zgwałcenia 21 – letniej kobiety; pozbawienia pokrzywdzonej wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem, w tym biciem z użyciem różnych przedmiotów, kopaniem, ciąganiem za włosy, przyciskaniem kolanem głowy, wyzywaniem słowami wulgarnymi, groźbami pozbawienia życia; udzielania jej amfetaminy oraz posiadanie amfetaminy. Nadto oskarżono Daniela R. o kierowanie gróźb karalnych pozbawienia życia partnera i dziecka pokrzywdzonej. Do przestępstw doszło w marcu 2021r. na terenie powiatu wyszkowskiego. W akcie oskarżenia zawarto też zarzuty nie płacenia alimentów na rzecz dwójki dzieci przez oskarżonego. Przestępstwa z użyciem przemocy Daniel R. popełnił w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli recydywy .

W toku postępowania, Sąd Okręgowy przesłuchał oskarżonego, pokrzywdzoną oraz wielu świadków. Przeprowadził też szereg innych dowodów. O szczegółach przeprowadzanego postępowania jurysdykcyjnego nie możemy informować, bowiem rozprawa prowadzona była z wyłączeniem jawności.

W dniu 5 stycznia 2023r. Sąd zamknął przewód sądowy, a strony [w tym oskarżony] wygłosiły mowy końcowe. W dniu 19 stycznia 2023r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie przeciwko Danielowi R., w którym podzielił argumentację przedstawioną przez prokuratora w akcie oskarżenia. Sąd skazał Daniela R. za zarzucane przestępstwa i wymierzył mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100m i zakaz kontaktowania przez okres 4 lat. Nadto sąd rozstrzygnął o dowodach rzeczowych oraz o kosztach procesu. Wyrok nie jest prawomocny.
źródło: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *