pultuszczak

Facebook


Spotkanie burmistrza z pracownikami spółek

2017-04-06 11:39:15

5 kwietnia, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz spotkał się z pracownikami czterech spółek gminy Pułtusk: Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Przedmiotem spotkania była ocena działalności spółek widziana z perspektywy minionej połowy kadencji samorządowej. Burmistrz podziękował wszystkim za wysokie zaangażowanie w wykonywanie obowiązków pracowniczych, złożył też życzenia świąteczne. Pozytywnie oceniając realizację zadań przez spółki, przedstawił zamierzenia na najbliższy czas. Aż 400 osób w gminie Pułtusk oczekuje na godziwe warunki mieszkaniowe. Problem ten ma częściowo rozwiązać wykupienie budynku po dawnych koszarach i dostosowanie go do zamieszkania. TBS oczekuje na kredyt, który pozwoli na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II. Również PWiK finalizuje postępowanie o przyznanie kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”. Burmistrz wyraził zadowolenie z poprawy czystości na terenie miasta i sołectw, pochwalił pracowników PPUK za szybkie interwencje w kwestiach porządkowych. PEC w ubiegłym roku wykonało szereg ważnych inwestycji związanych z zastosowaniem nowoczesnej technologii przesyłu ciepła do odbiorców. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zobowiązał się do spotkań z pracownikami poszczególnych spółek, aby bardziej szczegółowo zapoznać się z ewentualnymi problemami i postulatami. Podczas tradycyjnego „jajeczka” kończącego spotkanie długo jeszcze dyskutowano, w rodzinnej niemal atmosferze, o sprawach zawodowych, a także prywatnych.
Zbigniew Tołłoczko
rzecznik prasowy spółek gminy Pułtusk.
spolki1

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *