pultuszczak

Facebook

Solidarni z Ukrainą

2022-03-04 11:55:53

Wszyscy pomagamy

Pułtusk i cały powiat pułtuski, podobnie jak wszystkie polskie miasta, miasteczka, miejscowości, mocno zaangażował się w pomoc narodowi ukraińskiemu tragicznie dotkniętemu rosyjską agresją. Zbiórki prowadzą samorządy naszego powiatu, szkoły, instytucje gminne i powiatowe, mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy zatrudniający również pracowników z Ukrainy

Samorząd Powiatu Pułtuskiego poinformował naszą redakcję, że na podstawie informacji otrzymanych z gmin oraz własnych baz danych, przekazał wojewodzie mazowieckiemu wykaz miejsc możliwych do kwaterowania uchodźców. Są to obiekty, które posiadają już pewną infrastrukturę umożliwiającą przyjęcie uchodźców, tj. hotele, internaty, hale sportowe, miejsca na obozowiska, punkty zbiorowego żywienia. Właściwe organy administracji rządowej podejmą decyzję, do których wskazanych obiektów (w razie konieczności) zostaną skierowani uchodźcy oraz będą zawierać stosowne umowy w tym zakresie z administratorami tych obiektów. Zadania w tym zakresie leżą w kompetencjach właściwych organów, służb, inspekcji i straży zgodnie z obowiązującą procedurą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Planem Zarządzania Kryzysowego Województwa. Do chwili obecnej powiat pułtuski nie otrzymał polecenia do rozwinięcia obiektów i przyjęcia uchodźców. W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu uchodźców np. do szkolnych hal sportowych niezbędna będzie pomoc ze strony Urzędu ds. Uchodźców oraz przekazanie wyposażenia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub rezerw materiałowych MON, ponieważ samorządy gminne nie posiadają środków finansowych i materiałów zgromadzonych na ten cel. Brak jest również rozporządzenia RM określającego zasady przyjęcia, pobytu i finansowania cudzoziemców w ramach ochrony czasowej.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, zaistniała nagle, więc musimy wszyscy opanować emocje i działać z rozwagą, czytając komunikaty publikowane na stronach naszych gmin, starostwa powiatowego i ośrodków pomocy społecznej. Starostwo Powiatowe opublikowało w poniedziałek

APEL DO MIESZKAŃCÓW POWIATU PUŁTUSKIEGO, ORGANÓW GMIN, PRZEDSIĘBIORCÓW, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Samorząd Powiatu Pułtuskiego wyraża Solidarność z Narodem Ukraińskim. Nasz sąsiad 24 lutego 2022 r. stał się ofiarą agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej. Pragnąc udzielić humanitarnego wsparcia walczącej Ukrainie o naszą wspólną przyszłość w wolnej Europie, zwracamy się do wszystkich mieszkańców powiatu pułtuskiego, samorządów lokalnych szczebla gminnego, przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych o wsparcie i zaangażowanie się w pomoc dla obywateli Ukrainy oraz uchodźców, którzy przybywają do Polski. Zgodnie z powiatowym planem zarządzania kryzysowego – Koordynatorem pomocy społecznej i wolontariatu dla uchodźców na terenie powiatu pułtuskiego jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który organizuje powiatowy, zbiorczy punkt zbiórki darów dla uchodźców. Walczący Ukraińcy potrzebują następujących materiałów medycznych: bandaże, opaski uciskowe, zestawy pierwszej pomocy, koce termiczne, opatrunki hydrożelowe, kompresy, panthenol na oparzenia, artykuły spożywcze o długim terminie przydatności, tj. konserwy, nowe łóżka polowe, nowe materace, koce i śpiwory, środki czystości i higieny osobistej, artykuły dla dzieci i niemowląt (mleko w proszku, chusteczki nawilżane, pampersy, środki pielęgnacyjne, ubrania, słodycze wysokokaloryczne), latarki i baterie.

Dary można przekazać do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kontakt 23 692 54 83
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku – kontakt 23 692 52 65
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem – kontakt 29 741 11 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach – kontakt 29 741 03 60
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy – kontakt 23 691 40 21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach – kontakt 23 691 60 62
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy – kontakt 23 691 87 94
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach – kontakt 23 691 31 91
Powiatowe Centrum Zarządzani Kryzysowego wraz z mieszkańcami powiatu pułtuskiego działa na rzecz pomocy Ukrainie i obywatelom Ukrainy uciekającym z terenów objętych wojną. Wdzięczni jesteśmy mieszkańcom oraz wszystkim instytucjom i organizacjom, które już dziś angażują się w tę pomoc. Informacje na temat działań realizowanych na terenie powiatu pułtuskiego będą na bieżąco aktualizowane.

Zbiórki

Na terenie powiatu pułtuskiego organizowane są zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców. Szczegółowych informacji na temat zbiórek oraz rzeczy potrzebnych do przekazania udzielają ich organizatorzy.
Powiat Pułtuski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kontakt 23 692 54 83
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku – kontakt 23 692 01 71
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – kontakt 23 692 22 42
Gmina Pułtusk
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku – kontakt 500 314 279; 663 491 353
Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku – kontakt 23692 02 01
Gmina Obryte
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem – kontakt 29 741 11 05
Gmina Zatory
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach – kontakt 29 741 03 60
Szkoła Podstawowa w Zatorach – kontakt 29 741 03 10
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie – kontakt 29 742 28 82
Gmina Winnica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy – kontakt 23 691 40 21
OSP Winnica – kontakt 503 137 117
Samorządowe Przedszkole w Winnicy – kontakt 23 691 40 82
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie – kontakt 23 691 42 13
Gmina Świercze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach – kontakt 23 691 60 62
Gmina Pokrzywnica
Gminny Ośrodek Opieki Społecznej (Remiza OSP Pokrzywnica) – kontakt 23 691 87 94, 23 691 87 21
Gmina Gzy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach – kontakt 23 691 31 91
Zapewnienie pobytu czasowego dla uchodźców na terenie powiatu pułtuskiego
Obecnie dysponujemy następującą liczbą miejsc:
45 miejsc – kontakt 23 306 71 82 (Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku)
5 miejsc w Nadleśnictwie Pułtusk – kontakt 23 692 14 65.
Osoby lub instytucje, które dysponują przestrzenią mieszkalną i mogą przyjąć do siebie uchodźców przybyłych z Ukrainy proszone są o kontakt z gminnymi MOPS/GOPS oraz Wydziałami Zarządzania Kryzysowego.

Wsparcie psychologiczne dla uchodźców

Powiat Pułtuski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku – kontakt 23 692 55 91
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kontakt 23 692 54 83
Gmina Pułtusk
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku – kontakt 23 692 52 65

Wsparcie tłumacza

Gmina Pułtusk
Urząd Miejski w Pułtusku – kontakt 23 692 00 01
Powiat Pułtuski w celu odpowiedniej realizacji planu zarządzania kryzysowego przygotowany jest na uruchomienie i rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z istniejącym kryzysem uchodźczym.
W poniedziałkowe przedpołudnie rozmawialiśmy też z dyrektorem Domu Polonii w Pułtusku Michałem Kisielem. Tu czeka 170 miejsc, mają być zakwaterowani Polacy mieszkający dotychczas na Ukrainie. Akcja pomocowa koordynowana jest przez Zarząd Krajowy Wspólnoty Polskiej. Na stronie internetowej Wspólnoty znaleźliśmy zdjęcie i następująca informację z 27 lutego:
Pani Ludmiła z dziećmi: Walentym, Waleria i Władkiem są już w Pułtusku. Przyjechali do nas z Kijowa, czekali na granicy 16 godzin, ale są już bezpieczni i zaopiekowani. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” uruchomiła bezpośrednią pomoc dla naszych rodaków, którzy opuszczają ogarniętą wojną Ukrainę. Polega ona na udzieleniu schronienia, organizacji wolontariatu na rzecz Polaków z Ukrainy, zbiórkę pieniędzy, która posłuży wsparciu emigrujących z zagrożonych terenów atakowanych przez wojska rosyjskie.

Pani Ludmiła z dziećmi: Walentym, Walerią i Władkiem są już w Pułtusku. Przyjechali do nas z Kijowa
źródło: Wspólnota Polska

Mamy kontakt z uciekającymi z Kijowa, Żytomierza i innych miejscowości którzy są już w drodze, będziemy ich kierować do współpracujących z nami ośrodków w całej Polsce.
Wszystkie osoby polskiego pochodzenia, które oczekują pomocy ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w związku ewakuacją z Ukrainy do Polski proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: + 48 539 537 550 lub prosimy o kontakt bezpośrednio w Domach Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Lublinie, Pułtusku i Ostródzie.
Przy każdym z tych punktów organizujemy zespoły wolontariuszy. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą pomóc w tym dramatycznym czasie dla Ukrainy i dla naszych Rodaków w Ukrainie. Potrzebna jest każda pomoc.

Naszym wyzwaniem jest aby otoczyć opieką Polaków z Ukrainy, zapewnić im bezpieczne schronienie, zapewnić pobyt w Polsce, otoczyć szczególna opieką dzieci. Konieczna jest pomoc humanitarna dla naszych Rodaków, którzy zostają na Ukrainie.

Do wszystkich, którzy chcą pomóc, Stowarzyszenie Wspólnota Polska apeluje więc o wpłaty dowolnych kwot na następujące konta bankowe:

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA
Ul. Krakowskie
Przedmieście 64
00-322 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych:
SWIFT: ALBPPLPW IBAN: dla waluty
PLN: PL88 2490 0005 0000 4600 9330 3433
EUR: PL17 2490 0005 0000 4600 7687 0001
USD: PL70 2490 0005 0000 4530 3889 2233

Dla przelewów krajowych:
dla waluty
PLN: 88 2490 0005 0000 4600 9330 3433
EUR: 17 2490 0005 0000 4600 7687 0001
USD: 70 2490 0005 0000 4530 3889 2233
TYTUŁEM: POMOC POLAKOM Z UKRAINY.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…