pultuszczak

Facebook

Śmieci o 9 złotych w górę

2021-04-08 1:25:40

To ostatnia podwyżka w tej kadencji!

Jednym z punktów omawianych na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej był ten dotyczący podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Pułtusk. Tego, że władze miasta przymierzają się do takiego kroku, można się było spodziewać chociażby po opublikowanej ostatnio informacji na temat ogromnych koszów wynikających z systemu gospodarki odpadami i tego, że w ostatnich latach system ten zwyczajnie się nie domyka finansowo.

Tymczasem zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami musi się samofinansować i bilansować. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Opłaty wnoszone przez mieszkańców muszą pokrywać te koszty,  a gmina nie może zarabiać na odpadach, ale nie może też do nich dopłacać.

W 2020 r. deficyt w budżecie gminy na gospodarkę odpadami wyniósł ponad 4 mln zł,a bez wprowadzenia podwyżek w 2021 r. miałby wynieść nawet 5 mln zł.

W ubiegłym roku, z miasta i gminy Pułtusk wywieziono 9456 ton odpadów, wpływy od mieszkańców to 4 mln 722 tys., a poniesione przez samorząd koszty – 9 mln 345 tys. Obecnie obowiązującą stawką jest 20 zł od zadeklarowanej osoby, czyli na podstawie oświadczenia, gdyż gmina nie ma uprawnień do sprawdzania, czy osoby zameldowane w danym miejscu tam zamieszkują i czy złożona deklaracja jest zgodna z prawdą. Wzywa do jej skorygowania tylko w przypadku, gdy w danej rodzinie urodzi się, zarejestrowane w naszym USC, dziecko.

Koszty, jakie ponosi gmina, to nie tylko odbiór śmieci z gospodarstw domowych, ale również z działek rekreacyjnych i dzikich wysypisk.

Zważywszy na wszystkie przytoczone dane, burmistrz zaproponował podwyżkę do 29 złotych od osoby miesięcznie, ale z zastrzeżeniem, że stawka ta będzie obowiązywała już do końca tej kadencji czyli do 2023 roku włącznie. Mniej płaciłyby osoby posiadające kompostowniki i nie oddające odpadów biodegradowalnych. Bonifikata w przypadku takich gospodarstw będzie na poziomie 25% – czyli stawka ok. 22 zł od osoby.

Podwyższona opłata ma obowiązywać od lipca tego roku. Opłata “karna” za niewłaściwą segregację odpadów pozostaje w wysokości podwojonej stawki, czyli wyniesie 58 złotych od osoby.

W trakcie dyskusji radny Łukasz Skarzyński zapytał o kondycję finansową PPUK.

Damian Szewczyk – członek zarządu spółki – stwierdził, że pełne sprawozdanie finansowe jest przygotowywane, ale teraz można już powiedzieć, że w 2020 roku odnotowano minimalny zysk, między innymi w wyniku  porządkowania umów PPUK z Urzędem Miejskim. Niestety, firma miała problemy z płynnością finansową, a wysypisko w Ciechanowie ograniczone możliwości przyjmowania odpadów, dlatego ich część zalega na naszym składowisku i koszty wywiezienia śmieci zebranych od mieszkańców w październiku, listopadzie i grudniu zeszłego roku, trzeba będzie ponieść w tym roku.

Za podwyżką była ogromna większość radnych miejskich, od głosu wstrzymał się jedynie Henryk Łaszczych, a przeciw byli Łukasz Skarzyński i Adam Knochowski. Powtórzmy, nowe stawki będą obowiązywały od lipca tego roku.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…