pultuszczak

Facebook


SMĘTNY WIDOK

2020-02-18 5:41:20

Idzie wiosna i znowu cierpi miejska zieleń, a z nią pułtuszczanie, którzy wręcz zasypują naszą REDAKCJĘ dramatycznymi informacjami o GOLENIU I STRZYŻENIU DRZEW w różnych miejscach Pułtuska

Pytają, kto daje zgodę na takie traktowanie wspólnego dobra? Kto w tak bezduszny sposób podchodzi do wiosennej przycinki drzew? Czy zabiegi pielęgnacyjne polegają na pozostawienie na naszych ulicach i placach SZTYWNYCH PALI?
– To wszystko zakrawa na kpinę z nas, obywateli, którzy nie godzą się na takie poczynania z miejskim drzewostanem. Bo jak wytłumaczyć fakt, że nasadza się krzewy i drzewa w spacerniaku – w parku Narutowicza przy 3 Maja, czyni się z tego miejsca oazę zieleni – za duże pieniądze, a drzewo przy Benedyktyńskiej ogławia do pnia? Gdzie tu sens, gdzie logika?! – pytała TYGODNIK Alicja Z. – I proszę nam nie mówić, że będą nowe nasadzenia. Nie chcemy nowych nasadzeń, rachitycznych drzewek, o które nikt nie dba, chcemy nasze stare drzewa, rozłożyste, dające cień i odpoczynek oczom.
Logika, też jej nie widzimy. Co roku apelujemy do samorządowców i pracowników UM odpowiedzialnych za zieleń o niewycinanie drzew, o nieszkodzenie im podczas wiosennych prac i nic. Jak widać, mówimy do ściany, chociaż w imieniu drzew.
SŁOWO od zastępcy burmistrza Tomasza Sobieckiego
Ta wycinka ma związek z remontem ulic Starego Miasta, wykonuje ją prowadzący prace remontowe na ul. Benedyktyńskiej bądź jego podwykonawca. Wniosek burmistrza dotyczył 27 drzew. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30 grudnia 2019 r. wydal decyzję o zgodzie na wycinkę 20 z nich. Zgoda jest uzależniona od wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do 15 listopada 2020 r. Wyciąg z uzasadnienia konserwatora:
„Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 23 października 2019 r. dokonano oceny stanu zdrowotnego i fitosanitarnego wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów. Drzewa wymienione w punkcie I są w złym stanie zachowania. Drzewa rosnące w pasach drogowych wykazują objawy chorobowe takie jak posusz, próchnienie, okorowanie w wyniku nadmiernego przycinania drzew. Drzewa nadmiernie ogławiane chorują co prowadzi do ich obumierania. Drzewa wysokie o nabrzmiałych statykach stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz ruchu drogowego…”.

KRÓTKO I NA TEMAT
Ze znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody
*Wójt, burmistrz oraz prezydent miasta mogą wymierzać administracyjnie kary pieniężne za zniszczenie drzew lub krzewów na terenach zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.
*Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenie zieleni lub zadrzewienia mogą obejmować wyłącznie usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi.
*Można dokonywać kształtowania korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat.
*Dozwolone jest usunięcie maksymalnie 30% korony drzewa w ciągu jednego roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *