pultuszczak

Facebook

Służę jak mogę

2021-11-19 9:51:27

W piątek, 12 listopada, w sali rady pułtuskiego ratusza, z inicjatywy radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej, odbyła się konferencja prasowa podsumowująca pomoc rządową dla miasta i gminy Pułtusk w ostatnich trzech latach, ale nie tylko

Były kwiaty, podziękowania oraz gratulacje dla nowo mianowanego wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka oraz Kamili Mokrzyckiej – zastępcy prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dziękować jest za co, bo przecież do naszych samorządów płyną kolejne miliony na inwestycje, których z kredytów i własnego budżetu na pewno nie byłyby w stanie zrealizować.

Ważne dla gminy Pułtusk, ale nie tylko, przedsięwzięcia z dofinansowaniem rządowym prezentował radny Michał Kisiel oraz Kamila Mokrzycka.

OBWODNICA PUŁTUSKA

Wartość inwestycji – 442 203 013,82 zł.

Wsparcie rządowe dla gminy Pułtusk – 50 000 000 zł.

Łącznie – 490 697 588 zł.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obwodnica pojedziemy już w 2025 roku.

REMONT CIĄGU ULIC STAREGO MIASTA

Długość 523 m wraz z mostem w Pułtusku – ulice: Nowy Rynek, Panny Marii, Nawodna, Świętojańska, Plac Teatralny, Marii Konopnickiej, P. Skargi, i Benedyktyńska.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – 5 755 877,00 zł.

Całkowity koszt projektu – 9 915 109 zł.

REMONT ULIC GRANICZNEJ I SARBIEWSKIEGO

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – Fundusz         Przeciwdziałania COVID – 1 921 429 zł.

Całkowita wartość projektu – 2 995 809 zł.

REMONT ULIC

Młodzieżowa – dofinansowanie 123 395 zł,

Glinki – dofinansowanie 32 639 zł,

Kotlarska – przebudowa chodnika od ulicy M. Konopnickiej w kierunku ul. Młodzieżowej

i przebudowa odcinka drogi od ulicy Benedyktyńskiej do skrzyżowania z ulicą M. Konopnickiej – dofinansowanie 245 483 zł.

Razem – 401 517 zł.

BUDOWA PRZEDSZKOLA W PRZEMIAROWIE

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 000 000 zł.

Przedszkole jest już w trakcie budowy. Po przetargu kwota inwestycji okazała się niższa, ale nadwyżkę środków przekazano na rozbudowę innego gminnego przedszkola.

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 61 z DW 618

Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z rozbudową DK 61 – ul. Daszyńskiego na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Nowy Rynek w Pułtusku.

Kwota dofinansowania – 4 600 000 zł.

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Inwestycja w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

(skrzyżowanie ulicy Rafała Krajewskiego z ulicami KEN i Łączną).

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 960 000 zł.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Białowieża – Olszak

Wartość całkowita projektu – 1 756 299,42 zł.

Kwota przyznanej dotacji/pożyczki – 1 239 629,34 zł.

Płocochowo

Wartość całkowita projektu – 3 442 343,43 zł

kwota przyznanej dotacji/pożyczki – 1 676 115,00 zł.

Wymieniono także inwestycje dofinansowane przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków (remont wieży ratuszowej, pomnika żołnierzy z 1920 roku, remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1) oraz z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu (remont i modernizacja hali sportowej przy zespole Szkół nr 4, budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska również przy tej szkole).

PROMESA – POLSKI ŁAD

Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę ulic

Przechodnia i Zaułek oraz Nawodna od strony mostu Benedyktyńskiego.

Ulice Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa.

Kwota dofinansowania – 7 505 000 zł.

PROMESA – POLSKI ŁAD

Budowa, przebudowa i adaptacja obiektów sportowych na terenie MOSiR – Etap I.

Kwota dofinansowania – 4 950 000 zł.

Dotacje i pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówiła Kamila Mokrzycka.

NFOŚiGW

STREFY ZIELENI I REKREACJI W PUŁTUSKU

Wartość projektu – 5 833 971,45 zł.

Kwota dotacji – 4 274 163,73 zł.

EDUKACJA

Wdrażanie proekologicznych zachowań, poprawa jakości środowiska

2018 – wartość projektu 442 660 zł,

przyznana dotacja 376 261 zł

2019 – przyznana dotacja 44 266 zł.

ROZWÓJ FORM SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW

2021 – wartość projektu -1 810 000 zł,

kwota łącznej dotacji – 2 191 000 zł.

WFOŚiGW

Zakup specjalistycznego pojazdu marki Renault GP Truck Trading typu D-WIDE, do zbierania i transportu odpadów komunalnych. Wartość pożyczki 704 900 zł. Możliwość umorzenia 25% wartości pożyczki.

– Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Przyznana dotacja 62 008 zł.

Kamila Mokrzycka wspomniała również o wcześniejszych dotacjach WFOŚiGW (2016 i 2018 rok) na zakup sprzętu dla Nadnarwiańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Pułtuskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Rybackiej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz tworzeniu ścieżek edukacyjnych przy szkołach.

– Dofinansowanie utworzenia Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Kwota dotacji 15 000 zł.

– Poprawa jakości powietrza na terenie woj. mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pułtusk.

– USUWANIE AZBESTU

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk.

2015 – kwota dofinansowania 39 739 zł.

2016 – kwota dofinansowania 34 506 zł.

2019 – kwota dofinansowania 20 999 zł.

2020 – kwota dofinansowania 50 000 zł.

2021 – kwota dofinansowania 30 000 zł.

– WAPNOWANIE GLEB

2019 – kwota dofinansowania 51 777 zł.

2020 – kwota dofinansowania 123 866 zł.

2021 – kwota dofinansowania 109 410 zł.

Łączna kwota dofinansowania 285 053 zł.

W latach 2015 -2021 łączna dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gminy Pułtusk wyniosła 1 567 254 zł, w tym pożyczki to 518 683 zł.

WSPARCIE RZĄDOWE DLA POWIATU I GMIN WIEJSKICH

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU

Budowa drogi relacji Lipniki Stare – Gromin

Wartość realizacji inwestycji 2 740 000 zł.

Dofinansowanie 1 370 000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto.

Całkowita wartość inwestycji to: 1 852.941,81 zł.

Zadanie sfinansowane zostało z następujących środków: Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych – 1 219 215 zł, Budżet Powiatu Pułtuskiego 633 726,81 zł.

PROMESY DLA GMIN Z POLSKIEGO ŁADU

Gmina Gzy – budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Gzy 3 800 000 zł.

Gmina Obryte – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte –

6 175 000 zł.

Gmina Pokrzywnica – przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica –

7 125 000 zł.

Gmina Świercze – budowa budynku administracyjnego Etap II – 7 348 500 zł.

Gmina Winnica – modernizacja dróg na terenie gminy Winnica – 5 000 000 zł.

Gmina Zatory – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zatory -5 700 000 zł.

Łącznie 35 148 500 zł.

Podsumowując inwestycje z funduszy rządowych na terenie powiatu pułtuskiego wraz z obwodnicą jest to kwota łącznie ponad 541 734 588 zł.

Henryk Kowalczyk podkreślił ważna cechę dotacji, jakie samorządy otrzymują w ostatnich latach w ramach rządowego wsparcia. Nie wymagają one dużego wkładu własnego gminy, np. Na poziomie 50 procent, co większość inwestycji czyniłoby niemożliwymi do zrealizowania, gdyż gmin nie byłoby stać na dokładanie tak dużych kwot.

– Słowo minister pochodzi od słowa sługa, więc skoro mnie mieszkańcy powiatu mnie wybrali, to służę jak mogę i to jest żadna łaska – powiedział wicepremier.

Najwięcej środków finansowych jest przekazywanych na remonty i modernizacje dróg i inwestycje wodno – kanalizacyjne. Henryk Kowalczyk wspomniał, że przedsięwzięciem w gminie Pułtusk z rządowym dofinansowaniem, która również szczególnie go cieszy, jest stadion miejski, jego modernizacja. W ten sposób będziemy już zupełnie samowystarczalni w przypadku organizacji dużych imprez sportowych. Mamy już krytą pływalnię, a wkrótce również będziemy mogli się pochwalić krytym lodowiskiem.

Kolejnym tematem który poruszył była subwencja dla samorządów, która ma rekompensować ubytki we wpływach podatku PIT i CIT z powodu regulacji wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu w systemie podatkowym. Chodzi oczywiście o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. W związku z tym, 17,5 miliarda złotych zostanie w kieszeniach podatników, ale uszczupli to z kolei wpływy do kas samorządów. Dlatego właśnie wprowadzona została ustawa kompensująca poniesione ubytki. Tak więc Henryk Kowalczyk zapewnia, że gminy nie stracą na Polskim Ładzie, a mieszkańcy zyskają.

ED

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…