pultuszczak

Facebook


Skazany za alimenty

2020-05-14 3:23:06

Zatrzymany przez dzielnicowych, został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa – Białołęka. Mężczyzna jest skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów.

Warto przypomnieć, że niepłacenie alimentów od pewnego czasu jest przestępstwem. Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego, kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki, przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Za niestosowanie się do wymienionych wyżej przepisów – pierwsze osoby w powiecie pułtuskim otrzymały wyroki. Dzielnicowi zatrzymali wczoraj 35 – letniego mężczyznę, który do odbycia kary pozbawienia wolności był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Pułtusku. Mężczyzna został i przewieziony do Aresztu Śledczego i przekazany służbie więziennej.
podkom. Milena Kopczyńska, KPP w Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *