pultuszczak

Facebook

Skarby rynkowej TRZYNASTKI

2020-06-04 9:31:52

Pełną parą prowadzony jest remont kamienicy przy ul. Rynek 13, mający na celu adaptację budynku do aktualnych potrzeb i funkcji użytkowych oraz kulturowych

Roboty, które wykonywane są obecnie wewnątrz obiektu, pozwalają na zapoznanie się z kunsztem dawnej sztuki budowlanej, na dostrzeżenie jej piękna i ciekawych architektonicznych rozwiązań stosowanych grubo przed ponad stu laty. Zadziwia już nawet fakt, że ówczesnymi wyłącznymi surowcami konstrukcji były palona cegła i wapno lasowane. Nie było stalowych zbrojeń i betonu. I to wszystko okazywało się niezwykle trwałe. Genialnym rozwiązaniem wydają się ceglane sklepienia kolebkowe (beczkowe) w kształcie połowy leżącego walca. Godnymi uwagi są również łukowe nadproża w osiach ścian poprzecznych oraz nad otworami okiennymi i drzwiowymi, jak również jodełkowy układ cegieł płyty biegu schodów wewnętrznych. Można zatem powiedzieć, że są to prawdziwe skarby ówczesnej sztuki murarskiej, które pozostawili nam w takiej obfitości jej dawni wspaniali mistrzowie.


Odkryte ubytki ceglanych sklepień kolebkowych nad zewnętrzną częścią piwnic


Ubytki ceglanych sklepień kolebkowych nad zewnętrzną częścią piwnic; widoczny stan tynków ścian zewnętrznych przyziemia (od strony kanału).


Korytarz wewnętrzny w poziomie przyziemia; widoczna struktura ścian po usunięciu warstwy tynku; widoczne nadproża łukowe w osiach ścian poprzecznych


Otwór włazowy w sklepieniu nad piwnicami wewnętrznymi


Widoczne sklepienie kolebkowe piwnic; w oddali przemurowane otwory w ścianach zewnętrznych


Widoczne sklepienie kolebkowe piwnic


Wewnętrzna klatka schodowa; widoczna ceglana konstrukcja stopni; charakterystyczny bieg schodów – długi i niezbyt szeroki


Widoczne sklepienie kolebkowe piwnic; uzupełnianie ubytków sklepień i ścian


Otwór włazowy w sklepieniu nad piwnicami; uzupełnianie ubytków sklepień i ścian


Wewnętrzna ściana murowana z kanałem dymowym; dobrze uwidocznione murowane nadproże łukowe nad otworem; widoczne osłabienia i ubytki struktury muru


Zachowany piec kaflowy w dobrym stanie, ulokowany w charakterystycznej wnęce, piec zostanie zachowany do aranżacji; widoczna podłoga z drewna w złym stanie, stropy drewniane


Zejście do piwnic; widoczny łuk sklepienia ceglanego

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…