pultuszczak

Facebook

Senior Wigor otwarty

2015-12-01 12:48:22

Dziś przed południem, na Zaułku otwarto Dzienny Dom Senior-WIGOR, świetnie wyposażony, dostosowany do potrzeb osób starszych, które będą tu mogły spędzać czas w gronie znajomych w podobnym wieku, brać udział w zajęciach i zabiegach rehabilitacyjnych.

Nadal trwa nabór chętnych osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Dom czynny będzie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Przygotowano szeroką ofertę aktywności dla seniorów – zajęcia ruchowe, kinezyterapia, treningi rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz inne działania o charakterze prozdrowotnym. Uczestnicy będą mogli zaangażować się w działania na rzecz społeczności lokalnej, na przykład w wolontariat międzypokoleniowy, integrację międzypokoleniową. Zakres organizowanych zajęć aktywizujących i realizowanych usług będzie dopasowywany do pojawiających się potrzeb uczestników. Placówka będzie promowała również postawy samopomocowe.
Każdy z uczestników będzie miał zapewniony minimum jeden ciepły posiłek dziennie. Zadbano również o osoby, które mają trudności w poruszaniu się i zostanie im zapewniony dowóz na zajęcia.
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Pułtusku zostały określone w Uchwale Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia
1 października 2015 r., zgodnie z którymi jako podstawę do naliczania opłat przyjęto kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.): dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł, dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł.
 Uruchomienie Domu było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa,w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Pułtusk. 
Aby zostać uczestnikiem, należy złożyć na biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Pułtusku Deklarację Uczestnictwa oraz Formularz Zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa i odpłatności uzyskać można pod numerami telefonów 23 692 50 31, 23 692 59 99.
A szerszą relację z otwarcia Domu Seniora przedstawimy w najbliższym wydaniu Tygodnika.
P1110120

P1110123

P1110127

P1110129

P1110132

P1110133

P1110135

P1110137

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…