pultuszczak
Segregacja będzie czystą przyjemnością

2023-02-21 1:20:40

Takie zapewnienie wynika z informacji dotyczącej segregacji odpadów, którą zamieszczono na stronie Urzędu Miejskiego

Pułtuska spółka komunalna PPUK, razem z Gminą Pułtusk starają się przyczyniać do ochrony środowiska. Jedną z takich inicjatyw jest próba zachęty mieszkańców do poprawy segregacji przez instalację nowoczesnych pojemników. Na osiedlu Klimaty zostały zainstalowane nowoczesne tzw. półpodziemne pojemniki na odpady komunalne we wszystkich przewidywanych przez ustawodawcę kolorach: 3 pojemniki o pojemności 5000 litrów (z podziałem na frakcje: makulatura, tworzywa sztuczne, odpady resztkowe) oraz 2 pojemniki o pojemności 1500 litrów.

Główne przewagi tego systemu to: 

1) eliminacja przepełnień koszy – nowe pojemniki pomieszczą nawet pięciokrotnie więcej odpadów;

2) brak nieprzyjemnych zapachów latem oraz zamarzania odpadów – system półpoziemny schładza latem odpad, a zimą zapobiega jego zamarzaniu (temperatura ok. 5-8 stopni Celsjusza);

3) spodziewana poprawa segregacji m.in. poprzez usunięcie anonimowości w altanie, zamiast tego brak ograniczeń z dostępnością;

4) poprawa estetyki otoczenia – pojemniki stanowią nowy atrakcyjny element małej architektury.

Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ PPUK chce w ten sposób przetestować nowoczesną zbiórkę odpadów, a jeśli się ona sprawdzi i zyska akceptację władz gminy – będzie rozszerzana na całe miasto. Podobne rozwiązania w wielu miejscach w Europie, jak również w Polsce, są już standardem.

źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *