pultuszczak

Facebook
Sala gimnastyczna w nowej odsłonie

2023-01-04 1:20:22

We wtorek, 3 stycznia oddano do użytku zmodernizowaną salę gimnastyczna w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Powiatu Pułtuskiego. W uroczystości otwarcia sali gimnastycznej udział wzięły władze Powiatu Pułtuskiego – wicestarosta Beata Jóźwiak oraz sekretarz powiatu Katarzyna Jankowska, a także dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku Agnieszka Wądolna.

Obecni byli również wykonawca Dariusz Górecki oraz inspektor nadzoru Krystian Kalinowski. Przybyłych gości powitała dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa Dorota Orłowska, której towarzyszyła młodzież z Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele wychowania fizycznego – Teresa Zielińska, Barbara Krzemień-Kozłowska i Marcin Dąbrowski, a także kierownik gospodarczy Zdzisław Wrzeszcz.


Dzięki realizacji tej ważnej i potrzebnej inwestycji znacząco uległ poprawie stan przyszkolnej infrastruktury sportowej dla blisko 400 uczniów Zespołu Szkół im B Prusa w Pułtusku. Z odnowionej sali gimnastycznej uczniowie będą korzystać podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Poprawiło się bezpieczeństwo i komfort korzystania z obiektu. Ponadto modernizacja wpłynęła na atrakcyjność budynku szkoły, przyczyniając się tym samym do podniesienia poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Powiatu Pułtuskiego.

Modernizacja sali gimnastycznej możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”. Powiat Pułtuski na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa otrzymał dotację w kwocie 300 000 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 776 840 zł. Wkład własny powiatu to 476 840 zł. Wykonawcą prac była firma Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Górecki z Warszawy. Podpisanie umowy odbyło się 5 października 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Pułtusku.

W ramach robót montażowych zdemontowano podłogę sali gimnastycznej z parkietu i wykonano nową podłogę sportową, z wykładziną typu tarkett, pomalowano linie zgodnie ze sztuką budowlaną, wymieniono podłogi w siłowni i pomieszczeniu socjalnym, wykonano wentylację mechaniczną sali gimnastycznej, wymieniono instalację elektryczną w zakresie koniecznym w części poddanej modernizacji i wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Ponadto zamontowano nową stolarkę drzwiową, powiększono pomieszczenie socjalne o pomieszczenie niefunkcjonującej  kotłowni węglowej, zabezpieczono obudowę instalacji cieplnej i grzejników centralnego ogrzewania oraz wykonano prace malarskie w wymienionych pomieszczeniach. Oprócz tego zdemontowano zużyte drabinki sportowe oraz zamontowano nowe listwy przyścienne do mocowania siatki do piłki siatkowej.
źródło: powiat pułtuski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *