pultuszczak

Facebook

Są pierwsze wyroki skazujące

2022-07-08 4:10:29

Chodzi o sprawę byłego burmistrza Pułtuska i innych osób oskarżonych w tym postępowaniu

4 lutego tego roku, Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Miasta Pułtusk i dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie Krzysztofowi N. oraz 12 innym osobom. Krzysztof N. działał na szkodę Ministerstwa Rolnictwa, Województwa Mazowieckiego, Gminy Pułtusk i Zespołu Szkół w Golądkowie. Akt oskarżenia został skierowany wobec również wobec: Rafała S., Michała N., Izabeli N., Ewy B., Marty G., Piotra M., Sławomira B., Elżbiety C., Ewy C., Róży K., Marianny B., Joanny K.Minęło kilka miesięcy, więc zapytaliśmy rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Ostrołęce Marcina  Marcin Korajczyka, na jakim etapie znajduje się sprawa. Jak się okazuje, pierwsze wyroki skazujące już zapadły. Jak informuje Michał Korajczyk, w przedmiotowej sprawie, na posiedzeniu 29 czerwca 2022 roku, Sąd Okręgowy w Ostrołęce rozpoznał wnioski prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez rozprawy oraz o dobrowolne poddanie się karze i wyrokiem z tego dnia co do trzech oskarżonych: Rafała S. oraz Michała N. i Marty G. wydał wyroki skazujące.

Rafał S. został oskarżony o popełnienie trzech przestępstw, polegających na doprowadzeniu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie oraz Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z organizacją szkoleń “Podnieś swoje kwalifikacje, aby pomóc niepełnosprawnym” oraz “Podnieś swoje kwalifikacje, aby pomóc niepełnosprawnym II edycja” oraz przestępstwa związanego z zamówieniem publicznym od Gminy Pułtusk dotyczącym inwestycji “Zaprojektowanie i Budowa Żłobka Miejskiego w Pułtusku przy ul. Krajewskiego 3 działka nr 159/2 obręb Pułtusk 10”.

Michała N. został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw polegających na  doprowadzeniu  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie oraz Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w związku z organizacją szkoleń “Podnieś swoje kwalifikacje, aby pomóc niepełnosprawnym” oraz “Podnieś swoje kwalifikacje, aby pomóc niepełnosprawnym II edycja”.

Marta G. została oskarżona o popełnienie przestępstwa związanego z organizacją szkoleń “Podnieś swoje kwalifikacje, aby pomóc niepełnosprawnym” oraz “Podnieś swoje kwalifikacje, aby pomóc niepełnosprawnym II edycja” i w konsekwencji działaniem na szkodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie oraz Skarbu Państwa

Wyrokiem z 29 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce:

Oskarżonego Rafała S. uznał za winnego dokonania zarzucanych mu przestępstw i wymierzył mu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności i karę łączną 50.000 zł grzywny oraz orzekł wobec oskarżonego Rafała S obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez wpłatę na rzecz pokrzywdzonych: Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie i Skarbu Państwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwot po 300.000 zł oraz orzekł wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach prawa handlowego na okres 4 lat.

Oskarżonego Michała N. uznał za winnego dokonania zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 30.000 zł grzywny. Nadto, orzekł wobec  Rafała N. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach prawa handlowego na okres 2 lat i obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez wpłatę na rzecz pokrzywdzonych: Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie i Skarbu Państwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwot po 300.000 złotych.

Oskarżoną Martę G. uznał za winną dokonania zarzucanego jej przestępstwa i wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności warunkowo zawieszając jej wykonanie na okres 2 lat próby oraz karę grzywny w wysokości 5.000 zł. Nadto, wobec tej oskarżonej tytułem obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego Skarbu Państwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi zasądził 150.000 złotych oraz na rzecz pokrzywdzonej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie 50.000 złotych.

Nadto, Sąd Okręgowy w Ostrołęce obciążył oskarżonych opłatami na rzecz Skarbu Państwa.

Wyrok jest nieprawomocny.

Co do pozostałych oskarżonych sprawa będzie rozpoznana na zasadach ogólnych.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…