pultuszczak
Ruszyły sportowe inwestycje

2023-07-20 10:20:36

W ubiegłym tygodniu ruszyła budowa obiektów sportowych stanowiących kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie MOSIR w Pułtusku przy ul. Heleny Pilejczyk, niedawno oddanej do użytku.

W 2022r. Gmina Pułtusk podpisała z firmą Gardenia Sport Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i adaptacja obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku – etap I”.

Po kilkumiesięcznych pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej
i  uzyskaniem niezbędnych do realizacji zadania decyzji i uzgodnień, w lipcu br. rozpoczęły się roboty budowlane. Zgodnie z harmonogramem, w bieżącym roku zrealizowane zostanie boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy.
W 2024 wykonana zostanie bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, składająca się z 400 metrowej bieżni okrężnej o czterech torach i bieżni prostej o sześciu torach.

Realizacja zadania będzie wiązała się z mniejszą przepustowością obiektu we wskazanym czasie.

Zakres robót w roku bieżącym obejmuje budowę:

  • Boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach całkowitych 71,16 x 115,16m z polem gry o wymiarach 65 x 105 m. wraz z infrastrukturą.  Wokół boiska zaprojektowano:
  • piłkochwyty o wysokości 6m od strony północnej, południowej i zachodniej,
  • instalację odwodnienia, nawodnienia oraz oświetleniowej boiska,
  • ogrodzenie panelowe,
  • utwardzenia terenu z kostki betonowej,
  • dwa sektory trybun o konstrukcji stalowej prefabrykowanej z łączną ilością 300 miejsc siedzących.

Zakres robót przewidzianych na 2024r. obejmuje budowę:

  • Bieżni okrężnej o długości biegu 400 m i czterech torach na okrężnej wraz z sześciotorową bieżnią prostą, o nawierzchni poliuretanowej.

W zakolach bieżni zaprojektowano skocznię do skoku w daloraz rozbieg rzutni do rzutu oszczepem, skocznię do skoku wzwyż oraz rzutnia do pchnięcia kulą.

Wewnątrz bieżni znajdzie się  boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach pola gry 68 x 105m.

Zaprojektowano odwodnienie bieżni oraz instalację nawodnienia boiska z trawy naturalnej, a wokół bieżni ogrodzenie systemowe panelowe.

Kompleks sportowy zostanie wyposażony w cztery wiaty dla zawodników rezerwowych – dwie wiaty usytuowane przy boisku do piłki nożnej (o nawierzchni syntetycznej) oraz dwie przy bieżni okrężnej.

Zaprojektowano trybuny dla kibiców gospodarzy, a trybuny dla gości w specjalnie ogrodzonym sektorze od strony wschodniej bieżni.

Przewiduje się również wykonanie ciągów pieszych oraz placów pod trybuny
z kostki betonowej.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków budżetu państwa – Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji: 8.522.506,82 zł, w tym:

Kwota dofinansowania: 4.950.000,00 zł

Środki Własne Gminy Pułtusk: 3.572.506,82 zł

źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *