pultuszczak

Facebook


RUSZYŁA BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

2019-03-07 4:33:48

Jak informuje Urząd Miejski, rozpoczęto prace związane z budową ścieżek rowerowych

Jak informuje Urząd Miejski, rozpoczęto prace związane z budową ścieżek rowerowych
Jest to zadanie w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Typ projektu – ścieżki, infrastruktura rowerowa. Dofinansowanie na poziomie 80% do kosztów związanych z budową ciągów pieszo-rowerowych i niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, stojaki rowerowe, wiaty rowerowe, punkty serwisowe dla rowerów).
Zadanie obejmuje przebudowę ulic i budowę ciągów pieszo-rowerowych dwóch układów komunikacyjnych: wschód – zachód: ul. Słowackiego, ul. Gajkowicza, ul. Bartodziejska, ul. Graniczna, ul. Sarbiewskiego; północ-południe: ul. Jana Pawła II część gminna i powiatowa, al. Tysiąclecia, ul. Wyszyńskiego, ul. Baltazara.
Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim – ul. Jana Pawła II, część powiatowa, al. Tysiąclecia, ul. Bartodziejska, na zasadach powierzenia realizacji zadania publicznego. Z końcem lutego rozpoczęły się prace na ul. Słowackiego i ul. Gajkowicza stanowiące ciąg pieszo-rowerowy wraz z wymianą oświetlenia. Firma wykonawcza to Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową kolejnych ulic: Jana Pawła II, Tysiąclecia. Uzgadniane są już kolejne projekty ulic, tj.: Wyszyńskiego i Sarbiewskiego i ta część projektu zostanie wykonana w następnej kolejności. W fazie ukończenia znajdują się projekty przebudowy pozostałych ulic.
Po ogłoszonych w 2018 roku trzech przetargach na całość zadania w systemie „zaprojektuj buduj” i braku zainteresowania ze strony wykonawców, Gmina Pułtusk wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wyrażenie zgody na zmianę formuły wykonania zadania z „zaprojektuj – buduj” na „buduj”. Gmina uzyskała zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w tym na zmianę formuły i wydłużenie terminu realizacji zadania. Aktualnie zakończenie całości zadania planowane na grudzień 2020 roku.

Komentarze

1 komentarz

  1. Monter odpowiedz

    vMiejmy nadzieję, że chodniki będą z płyt chodnikowych a drogi dla rowerów wyasfaltowane. Ewentualnie podobnie jak na zdjęciu. Czas pokaże a od jakości wykonania zależeć będzie trwałość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *