pultuszczak

Facebook
Ruszają z zagospodarowaniem kanałków

2022-11-16 9:48:03

Jak informuje Urząd Miejski, Gmina Pułtusk podpisała z Powiatem Pułtuskim list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji dotyczących zagospodarowania kanałów na odcinku „Wyspy” na terenie miasta Pułtusk. Podpisana została również umowa pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działał starosta pułtuski Jan Zalewski a Gminą Pułtusk reprezentowaną przez burmistrza Wojciecha Gregorczyka, na użyczenie na okres 25 lat (do 31 października 2047 r.) nieruchomości – działek obejmujących pułtuskie kanały w celu podjęcia działań polegających na zagospodarowaniu terenu umożliwiającego rozwój turystyki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, w tym zadbanie o czystość wody, pielęgnację i nasadzenia drzew, krzewów oraz na remont, przebudowę, rozbudowę lub budowę obiektów infrastruktury, takich jak mosty, kładki itp.

W liście intencyjnym, sygnowanym przez starostę Jana Zalewskiego, wicestarostę Beatę Jóźwiak i burmistrza Wojciecha Gregorczyka, czytamy m.in. : „Mając na uwadze znaczenie i walory dla miasta Pułtuska kanałów, strony deklarują zamiar współpracy w zakresie realizacji inwestycji dotyczących kanałów na terenie miasta, polegających m.in. na zagospodarowaniu terenu umożliwiającego rozwój turystyki wodnej, ochronę środowiska i przyrody, w tym zadbanie o czystość wody, pielęgnację i nasadzenia drzew, krzewów, remont, przebudowę lub rozbudowę nabrzeży.”
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *