pultuszczak

Facebook


Ruszają z remontem Kombatantów

2018-10-10 3:10:53

21 września gmina Pułtusk zawarła umowę na przebudowę ulicy Kombatantów

W przetargu nieograniczonym jako głównego wykonawcę inwestycji wybrano firmę CZYSTOŚĆ Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid z Wołomina, która wykona zamówienie za kwotę milion trzydzieści cztery tysiące złotych brutto. Podwykonawcą prac brukarskich jest firma UNI BUD Tomasza Paradowskiego z Nowego Skaszewa.
Roboty na Kombatantów ruszają w środę, 10 października. Obejmują budowę nowej nawierzchni i chodnika, na odcinku od wjazdu na osiedle od ulicy 17 Sierpnia do wyjazdu na ulicę Traugutta. W poniedziałek poprzedzający rozpoczęcie prac na tej ulicy spotkałam się tam z przedstawicielem firmy CZYSTOŚĆ, kierownikiem budowy Ryszardem Ziółkowskim, właścicielem UNI BUD-u Tomaszem Paradowskim oraz radną miejską Beatą Kowalską, która w mijającej kadencji bardzo mocno przyczyniła się do sfinalizowania remontu ulicy Kombatantów. O drogowej batalii upartej radnej pisaliśmy już na naszych łamach. Przypomnijmy, że to właśnie z jej inicjatywy jako przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, radni miejscy wybrali się na wizję lokalną w terenie. Obejrzeli ulicę Kombatantów – nawierzchnię i chodniki – oczywiście w stanie wołającym o pomstę do nieba. Radna ponawiała interpelacje w tej sprawie, złożyła też oficjalny wniosek z podpisami mieszkańców do burmistrza. W końcu się udało się przygotować projekt remontu ulicy.
Proces przygotowania dokumentacji poprzedzony został spotkaniami z udziałem mieszkańców osiedla, policją, projektantem i przedstawicielami Urzędu Miejskiego. W odpowiedzi na pismo radnej informowano również, że realizacja przedsięwzięcia planowana jest na ten rok. Było to jednak zanim władzę w mieście po Krzysztofie Nuszkiewiczu przejęła pełniąca obowiązki burmistrza Dorota Subda. Dlatego też Beata Kowalska ponowiła swoją interpelację w końcu marca i odpowiedź nie do końca ją uspokoiła. W piśmie z Urzędu Miejskiego informowano, że z tegorocznego budżetu na inwestycje drogowe będzie realizowana przebudowa ulic na osiedlu Wyszkowskim, a pozostała do wykorzystania kwota będzie wydatkowana „po analizie pilnych potrzeb”. Radna zaproponowała więc inne wyjście z sytuacji, by inwestycję rozpocząć w tym roku i zrealizować dwuetapowo. Skoro dokumentacja remontu ulicy Kombatantów była już gotowa, należało zrobić wszystko, by nie trafiła na półkę. No i się udało! Zakończenie prac planowane jest rzeczywiście na początek przyszłego roku, ale wykonawcy zgodnie stwierdzą, że jeśli pogoda będzie sprzyjać, uda się je sfinalizować wcześniej. Radnej gratulujemy skuteczności i uporu. Tak właśnie trzeba działać i tego od radnych wymagają mieszkańcy.

Ryszard Ziółkowski, Tomasz Paradowski i Beata Kowalska rozmawiają o szczegółach remontu ulicy

Radna Beata Kowalska na jeszcze dziurawej ulicy, której remont rozpoczyna się w środę, 10 października

Ulica Kombatantów wymaga remontu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *