pultuszczak

Facebook


Ruszają prace na Ogrodowej

2021-04-22 1:34:23

Bardzo szybko przeprowadzone zostały prace przygotowawcze na rzecz od dawna oczekiwanej przebudowy ulicy Ogrodowej

Zakres planowanych robót obejmuje położenie nawierzchni asfaltowej i budowę chodników z kostki brukowej na długości 190,93 m. W tym celu w pierwszej kolejności zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, potem nastąpi korytowanie i tworzenie podbudowy, instalacja krawężników i cieków przykrawężnikowych, przebudowa instalacji teletechnicznych, budowa zjazdów oraz wykonanie oznakowania. Przewidywany termin wykonania robót przewidziano na 5 miesięcy.
Płyty żelbetowe stabilizujące dotychczas nawierzchnię ulicy zostaną zdemontowane i będą wykorzystane w innym miejscu zgodnie z potrzebami gminy.
źródło:UM Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *