pultuszczak

Facebook
Rozdawajmy alkohol pijącym!

2022-05-13 4:10:58

Ostra dyskusja na sesji Rady Miejskiej

Poszło o zwiększenie liczby punktów sprzedaży alkoholu, zarówno tych, gdzie spożywa się go na miejscu – bary restauracje, puby, ogródki gastronomiczne, jak i sprzedających alkohol na wynos. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że “zmiana podyktowana jest powstawaniem nowych osiedli i rozwojem miasta Pułtusk, który jest miastem turystycznym. Z faktem tym wiąże się przyrost liczby przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie handlu i gastronomii, co wynika z rosnącego zapotrzebowania w tym zakresie. Z tych względów, od dłuższego czasu zapotrzebowanie na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych znacznie przewyższa ustalone limity zezwoleń, co powoduje wydawanie przez organ zezwalający decyzji odmownych. Zwiększenie limitów zezwoleń po cztery na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych w dalszym ciągu będzie niższe niż zapotrzebowanie na nie ze strony ubiegających się, a jednocześnie pozwoli na rozwój bazy turystycznej i wzrost zatrudnienia. Tak ustalony wzrost limitów zezwoleń nie stoi w sprzeczności do postanowień Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

Wnioskodawcami uchwały, wniesionej na sesję, byli radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Zdecydowanie przeciwko zwiększeniu liczby punktów sprzedaży alkoholu w gminie wypowiedział się natomiast radny Klubu PSL Andrzej Wydra. Stwierdził, że ta decyzja Rady stoi w sprzeczności z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi, którego jednym z z głównych założeń jest ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z używania alkoholu i zmniejszenie dostępności napojów alkoholowych. Tymczasem ilość punktów sprzedaży, a więc i dostępność alkoholu, zwiększa się po raz kolejny.

Wszyscy wiemy, że za alkoholizmem stoją ludzkie tragedie, przemoc, bieda. Gminy idą raczej w ograniczenia sprzedaży, a nie odwrotnie. Radnego Wydrę poparł radny Andrzej Mitkowski, jak również sam burmistrz Wojciech Gregorczyk. Ich zdaniem punktów sprzedaży w mieście i gminie Pułtusk jest dość, choć rzeczywiście podmioty gospodarcze składają wnioski i czekają na udzielenie koncesji. Obecnie czeka na takie pozwolenia 6 osób. Być może uzasadnione byłoby zebranie wniosków od chętnych przedsiębiorców i stworzenie im możliwości uzyskania zezwoleń, ale nie ma gwarancji, że wszyscy się akurat zgłoszą i kolejne wnioski wpływać nie będą.

Odpowiadając  Andrzejowi Wydrze, przewodniczący Rady Ireneusz Purgacz stwierdził, że jego zdaniem zwiększenie liczby punktów sprzedaży nie pogłębi problemu uzależnień w naszej gminie. Projekt uchwały jest odpowiedzią na sygnały i potrzeby mieszkańców, którzy chcą uruchomić lub prowadzą już działalność gospodarczą i chcą zwiększyć atrakcyjność swoich usług. Potrzeby w tym zakresie są duże, a wnioski rozpatruje się według kolejności zgłoszeń.

– Kto ma pić to i tak się napije, nawet jak będą dwa punkty sprzedaży. Trzeba uczyć kultury spożywania alkoholu, a nie podniecać się ilością punktów – dosadnie skwitował radny Sławomir Krysiak.Wobec takiego postawienia sprawy, zdenerwowany Wydra zaproponował, żeby zabezpieczyć w budżecie środki na zakup alkoholu i rozdawać go pijącym, by mieli pełną dostępność. Na szczęście wniosku formalnego w tej sprawie nie było…

Burzliwą dyskusję zakończyło głosowanie. 17 radnych było jednak za zwiększeniem liczby punktów sprzedaży alkoholu, przeciw głosowało 3 – Andrzej Mitkowski, Andrzej Wydra i Stanisław  Zaremba. Wstrzymał się Adam Prewęcki.

 

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *