pultuszczak
Rozbudowa kanalizacji w gminie Zatory

2023-10-19 11:20:19

11 października, w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina Zatory otrzymała promesę na kolejną inwestycję gminną – rozbudowę sieci kanalizacji.

W ramach inwestycji zostanie rozbudowana istniejąca sieć kanalizacyjna (tj. roboty ziemne, odwodnienie wykopów, roboty montażowe, roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych oraz zakup sprzętu niezbędnego do usuwania awarii na oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej).

Przewidywana wartość inwestycji to 2 000 000 zł.

Kwota dofinansowania 1 900 000 zł (95%)
źródło: gmina Zatory

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *