pultuszczak

Facebook


Róża Krasucka opuszcza Ratusz

2018-03-29 12:08:43

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że była zastępca burmistrza przebywa na urlopie wypoczynkowym i być może nie wróci już do pracy

Przypomnijmy, że pełniąca obowiązki burmistrza Dorota Subda odwołała Różę Krasucką ze względu na zakazy prokuratorskie. W wywiadzie udzielonym Tygodnikowi Dorota Subda potwierdziła jednak, że na mocy zawartego porozumienia, w czasie po okresie wypowiedzenia była wiceburmistrz będzie koordynatorem do spraw społeczno – oświatowych, więc pozostanie w urzędzie na samodzielnym stanowisku. Tak było do momentu powołania na zastępcę burmistrza Andrzeja Popowicza. Róża Krasucka brała czynny udział w spotkaniach, komisjach i uroczystościach. W ostatnich dniach czytelnicy zaczęli nas jednak informować, że nie ma jej w pracy, przebywa na urlopie albo zwolnieniu lekarskim. Czy to oznacza że zamierza odejść z Ratusza?

Próbowaliśmy to oficjalnie potwierdzić albo zdementować u źródła. Róża Krasucka nie chce się jednak wypowiadać, odpoczywa na urlopie. Z kolei zapytana o tę sprawę burmistrz Dorota Subda potwierdza jedynie, że pani Róża wzięła urlop wypoczynkowy i jest w okresie wypowiedzenia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *