pultuszczak

Facebook

Rodzicielstwo zastępcze – najpiękniejsza misja

2019-06-12 2:06:21

W ubiegły piątek, w urokliwym gospodarstwie agroturystycznym CHATA za WSIĄ w Skaszewie Nowym, odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Doskonale zorganizowany i przez właścicieli CHATY, i przez organizatora, czyli PCPR, stworzył okazję do podkreślenia ważności RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO, podziękowań oraz integracji dzieci


– Jest mi ogromnie miło, że w dzisiejszej uroczystości bierze udział tak liczna grupa rodzin zastępczych wraz z dziećmi oraz goście – powitała zebranych dyrektor PCPR Anna Frejlich. – Szanowni państwo, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został wpisany na stałe w kalendarz uroczystości powiatowych organizowanych coroczne przez PCPR. Spotykamy się już po raz jedenasty. Tu dziękuję wójtom, panom: Adamowi  Rachubie, Cezaremu Wojciechowskiemu, Grzegorzowie Falbie za współpracę w ramach wspierania rodzin zastępczych z terenów ich gmin. Szczególne podziękowania kieruję również do  kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy na co dzień z nami współpracują. Wspólne zaangażowanie w pracę na rzecz dziecka i rodziny, systematyczna współpraca z organizatorem pieczy zastępczej przyczynia się do poprawy jakości życia dziecka i rodziny, daje szansę na powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. Dziękuję pani dyrektor MOPS-u Agacie Kołakowskiej, paniom: Agnieszce Piekarskiej, Wiolecie Zawadzkiej, Beacie Wójcik, Magdalenie Szuleckiej, Aleksandrze Świderskiej. Grupa, która oddaje swój czas i serce, to są  także pracownicy  PCPR: koordynatorzy, pracownicy socjalni, pedagog, psycholog, pracownicy  działu świadczeń i księgowości. To oni razem z rodzinami przechodzą przez wszystkie etapy ich działań i zmagań związanych z pełnieniem tak ważnej funkcji, jaką jest bycie rodzicem zastępczym. Dziękuję im za ich pracę, życząc pomyślności i satysfakcji w życiu osobistym.

Wicestarosta Beata Jóźwiak: – Wciąż są wśród nas anioły, nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem  dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Podziękowanie  kierujemy więc do państwa: Wiesławy i Radosława  Popielarskich (rodzinny dom dziecka), Hanny i Jacka  Nożykowskich (rodzina zastępcza niezawodowa), do pani Krystyny Szulc oraz  Zofii i Czesława Lesińskich (rodziny zastępcze spokrewnione).

Dziękuję i gratuluję, że tak pięknie wykonujecie codziennie swoją pracę, swoją misję.

– Chciałbym podziękować rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, także  pracownikom PCPR oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – powiedział zastępca burmistrza Tomasz Sobiecki, a zwracając się do rodziców, zauważył, że wykonują oni pracę 24 godzony na dobę, pracę – misję.

Marysia przyjechała do CHATY za WSIĄ z babcią Zosią  i dziadziusiem Czesławem. Na rękach ma już wymalowane barwne tatuaże. To element zabawy piknikowej. – W spotkaniu Dnia Rodzicielstwa Zastępczego uczestniczymy już po raz trzeci. A dzisiejsze miejsce uroczystości jest bardzo fajne. Nasza Marysia ma dziewięć lat. To bardzo dobra uczennica – mówi pani Zofia. Marysia: – Szczególnie lubię język polski i wychowanie fizyczne – objaśnia. Babcia dodaje, że i język angielski, i matematykę.

Marysia, wraz z innymi dziećmi, bawiła się pod okiem animatorki Eweliny Melnickiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…