pultuszczak

Facebook
Rodzice zastępczy, ale kochani

2018-06-07 9:43:53

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego mają na celu popularyzację ruchu tego rodzicielstwa oraz uhonorowanie niełatwej pracy rodziców zastępczych. W Pułtusku, zorganizowane przez PCPR, instytucję sprawującą pieczę nad takimi rodzinami, odbyły się na podzamczu

Pułtuski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego był okazją do przedstawienia zebranym projektu współfinansowanego ze środków unijnych Już dziś pracujemy na lepsze jutro, oraz planowanych działań. Projekt przedstawiła Marta Czarnecka, asystentka koordynatorki Justyny Szczepanik. M. Czarnecka: – Jego cel to podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie kompetencji społecznych 36 uczestniczek i uczestników projektu z powiatu pułtuskiego, którzy otrzymali wiele różnorodnych form wsparcia.
Wicestarosta Beata Jóźwiak do rodziców zastępczych: – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to święto, w którym my, jako samorządowcy, możemy podziękować państwu za trud i poświęcenie, za to, że bez wahania i pomimo trudności przyjmujecie pod swój dom dzieci, które potrzebują ciepła, miłości i pomocy.
Anna Frejlich wyróżniła – “za całokształt pracy” – cztery rodziny zastępcze. To państwo: Wiesława i Radosław Popielarscy (Rodzinny Dom Dziecka), Emilia i Marek Romańscy (rodzina zastępcza zawodowa), Marta i Łukasz Kuczyńscy (rodzina zastępcza niezawodowa) i Katarzyna Cuch (rodzina zastępcza niezawodowa).
Po części oficjalnej dzieci uczestniczyły w zabawach. Dyrektor Frejlich: – Mamy tzw. dmuchawce – zjeżdżalnię dla starszych dzieci, także dla maluchów z piłeczkami, przejażdżkę gondolą, fotobudkę i zabawy z animatorem, również poczęstunek.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *