pultuszczak

Facebook


Robert Gajda zaprasza ministra Zembalę

2015-06-30 5:55:11

Oficjalne listowne zaproszenie zostało wysłane do ministra 18 czerwca

Robert Gajda zaprasza ministra Zembalę
Sytuacja naszego szpitala, trwający od wielu miesięcy stan nerwowego oczekiwania na rozwój wydarzeń, budzi nie tylko w pracownikach rezygnację, rozżalenie, niepewność jutra. O przyszłość obiektu na Popławach, budowanego z mozołem przez lata, wspieranego finansowo przez mieszkańców i władze gmin naszego powiatu, martwimy się wszyscy, z obawą myśląc o wiszącym nad nim widmie upadłości. Nadzieją na wyciągnięcie szpitala z ogromnych finansowych kłopotów, przyciągnięcia dobrej kadry lekarskiej,a co za tym idzie pacjentów, ma być spółka z właścicielem Gajda-Medu Robertem Gajdą. Czy Minister Zdrowia przyjmie jego zaproszenie? Czy przyjedzie do Pułtuska? Zobaczymy. A oto treść zaproszenia które wysłał do prof. Mariana Zembali Robert Gajda.

Pragnę Pana poinformować, iż w dniu 16 marca 2015 roku w Pułtusku doszło do podpisania UMOWY W CELU KONSOLIDACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NA OBSZARZE POWIATU PUŁTUSKIEGO pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Pułtusku sp. z o.o., z siedzibą w Pułtusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 zwany dalej „Spółką”, a Robertem Gajdą, zam. w Pułtusku, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Centrum Medyczne Gajda-Med”, z siedzibą w Pułtusku przy ul. Piotra Skargi 23 lok. 29 zwany dalej „Inwestorem”.

Celem niniejszej Umowy jest uregulowanie obowiązków stron oraz ich wzajemnych stosunków w związku z utworzeniem „Nowej Spółki”, pod nazwą Szpital Powiatowy Gajda-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stworzenie niezbędnych warunków inwestorskiej współpracy pomiędzy Stronami w zakresie pełnego wykorzystania potencjału Spółki oraz „Nowej Spółki”, bazy materialnej, infrastruktury i zasobów kadrowych, umożliwiających zabezpieczenie ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu pułtuskiego, a także zapewnienie wykonywania zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dokonanie nakładów na nieruchomości, którymi Spółka dysponuje i które Inwestor zamierza wykorzystywać do rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej przez „Nową spółkę”- Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o. o.

W powstaniu „Nowej spółki” upatrujemy szansę na odwrócenie niekorzystnego trendu, jaki od kilku lat można obserwować w dotychczasowej „Spółce”. Spółka Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. z powodu trudności finansowych znalazła się na skraju upadłości finansowej, co w konsekwencji musiałoby spowodować likwidację Szpitala w Pułtusku ze wszystkimi fatalnymi skutkami dla lokalnej społeczności.

Realizowany projekt jest projektem pionierskim, wierzę że w przypadku powodzenia będzie wzorem do naśladowania dla publicznych podmiotów w całej Polsce mających podobne problemy jak Szpital w Pułtusku.

W związku z tak poważnymi zmianami jakie aktualnie zachodzą w obszarze ochrony zdrowia w powiecie pułtuskim, jako prokurent obu spółek, pragnę zaprosić Pana Ministra do Szpitala Powiatowego Gajda-Med sp. z o.o. w Pułtusku. Nasze spotkanie byłoby doskonałą okazją do szczegółowego zapoznania Pana z sytuacją zdrowotną w powiecie pułtuskim, z realizowanym pionierskim projektem oraz z planami na przyszłość dotyczącymi świadczeń opieki zdrowotnej dla lokalnej ludności.

 

ED

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *