pultuszczak

Facebook
Rewolucja drogowa w mieście

2023-04-21 1:20:12

Mieszkańcy Pułtuska zapewne z radością przyjęli informację, że remontowane będą dwie bardzo ważne ulice w naszym mieście – Traugutta (gminna) i Mickiewicza (powiatowa). W lutym tego roku informowaliśmy, że zadanie pod nazwą “Przebudowa drogi gminnej nr 340811W (ul. R. Traugutta) wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W (ul. 17 Sierpnia) w Pułtusku” umieszczone została na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów podstawowej liście zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.317.029,00 zł. Na realizację zadania Gminie Pułtusk przyznano dofinansowanie w kwocie 2.006.823,46 zł z możliwością jego zwiększenia do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku wystąpienia oszczędności. Termin realizacji zadania wynosi do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wykonania. Na marcowej sesji Rady Miejskiej burmistrz informował, że gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu, więc gdzieś w maju, czerwcu wykonawca wejdzie na plac budowy.

Jeśli chodzi o ulicę Mickiewicza, to tu roboty na pewno ruszą później. Na razie opracowano koncepcję przebudowy i są dokonywane uzgodnienia. Powiat ma ogłosić przetarg na wykonanie projektu.

UWAGI DO MICKIEWICZA

Sprawę remontu ulicy Mickiewicza szeroko omawiano na przedsesyjnych komisjach, gdzie był obecny dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Kamiński. A oto więcej szczegółów.

Burmistrz Wojciech Gregorczyk poprosił o przedstawienie koncepcji remontu i przebudowy ul. Mickiewicza przez Powiat Pułtuski. Poruszył m.in. sprawę budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. 17 Sierpnia i ul. Górną. W tym rejonie, w niektórych godzinach jest bardzo trudno przejechać. Zdaniem burmistrza, rozwiązanie tego skrzyżowania z rondem jest bardzo ważne. Drugą  bardzo ważną sprawą, którą kiedyś zgłaszał radny Michał Kisiel, jest poszerzenie ul. 17 Sierpnia na odcinku pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Traugutta, gdzie jest dosyć szeroki pas drogowy, więc istnieje możliwość wykonania miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Trzeci problem to  wyjazd z osiedla Skarpa w kierunku ul. Mickiewicza.

Jak stwierdził obecny na komisji dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek  Kamiński, ul. Mickiewicza jest newralgiczną ulicą dla miasta, dlatego prace projektowe, na które powiat ogłosi przetarg, poprzedzono przygotowaniem koncepcji. Przebudowa ulicy Mickiewicza przewidziana jest na odcinku ok. 650 m, od drogi krajowej nr 61 do ronda. W planach jest również poprawienie estetyki ronda, bo ono zostało dosyć mocno naruszone w trakcie remontu drogi krajowej 61 przez Pułtusk.

CO SIĘ ZMIENI NA ULICY MICKIEWICZA?

Jak zapewnił dyrektor ZDP, chcą przede wszystkim zadbać o możliwie największą liczbę miejsc postojowych, bo jest to ulica, przy której znajdują się placówki handlowe i usługowe. Można też powiedzieć, że objazd “górą miasta” stanowi alternatywę dla często zakorkowanej drogi krajowej 61. Dlatego powstał pomysł wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Górnej i 17 Sierpnia oraz wykonanie lewoskrętu w ulicę Kolejową. Ma się to znacząco przyczynić do usprawnienia ruchu.

Planowane rondo ma być wyposażone w przejścia dla pieszych, w azyle dla pieszych, ma być też, ze względu na średnicę, wygodniejsze dla kierowców.

Lewoskręt przy prokuraturze niestety determinuje odsunięcie przejścia dla pieszych. Trzeba będzie troszeczkę podejść w górę, żeby przejść przez jezdnię.

W dyskusji radny Adam Maicki słusznie zauważył, że przejścia dla pieszych powinny być odsunięte około 5 – 6 m od promienia zewnętrznego ronda. Chodzi o to, żeby samochód zjeżdżając miał możliwość włączenia się do ruchu. Burmistrz zapewnił, że były na ten temat rozmowy z projektantem.

Wojciech Gregorczyk dodał też, że przy samym rondzie, gmina dzierżawi działkę, na której urządzono parking. Teraz prowadzone są rozmowy z właścicielem, który jest zainteresowany zamianą tej działki na inną lokalizację. Jeżeli to by się udało, to będą tu dodatkowe miejsca parkingowe, również z wjazdem. Ważne też jest  poszerzenie ulicy 17 Sierpnia przy banku do Traugutta, do skrzyżowania z pocztą i przy poczcie oraz inne wyprofilowanie wyjazdu, który był przy byłym MOPS-ie, żeby było bezpiecznie, żeby te ulice nie schodziły się tylko pod kątem prostym.

Radny Adam Maicki stwierdził, że bardzo dobrym pomysłem jest odsunięcie przejścia dla pieszych powyżej wysokości prokuratury, bo tam często dochodziło do intensywnych hamowań.

Zdanie radnego podzielił burmistrz dodając, że na rondzie można by ograniczyć liczbę przejść do trzech i nie robić przejścia przy kawiarni Ptyś.

Przewodniczący  Ireneusz Purgacz zapytał, czy dotychczasowy parking na wysokości sklepu Lewiatan będzie zlikwidowany. Jak się okazuje, zaplanowano tam ciąg pieszo – jezdny z możliwością zaparkowania. Będzie obniżony krawężnik, tak, żeby można było tam wjechać.

Marek Kamiński (Dyrektor ZDP)

– My ten projekt, tą koncepcję konsultowaliśmy z właścicielami sklepów, bezpośrednio przy rondzie. Oni wyrazili swoją aprobatę dla tej koncepcji.

Radny Adam Knochowski poruszył ważną sprawę tzw. kanałów technologicznych do przeprowadzenia mediów takich jak internet, gaz, żeby zaraz po remoncie na nowo nie rozkopywać drogi. Jak zapewnił dyrektor ZDP  na pewno przeanalizują kanały, które są w ulicy Mickiewicza i wykonają taką infrastrukturę. Jest już zresztą po konsultacji z Włodzimierzem Kaczmarczykiem (dyrektor Wodociągów), trwają ustalenia, co należy przebudować, żeby tej ulicy później nie dewastować.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *