pultuszczak

Facebook
Remont uliczki w rynku

2022-11-23 9:20:06

Trwają roboty drogowe przy ulicy Rynek – układanie kostki granitowej między budynkami ul. Rynek 15-17, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”

Zakres prac obejmuje:
– roboty rozbiórkowe – 125 m²;
– profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 125m²;
– podbudowy z kruszyw łamanych – 125 m²;
– remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, nawierzchnia z kamienia narzutowego – 125 m².

Wykonawca: Daniel Goc, przedsiębiorca działający pod nazwą „DAN-GOC Daniel Goc” z siedzibą w Łukowie gm. Karniewo.

Termin wykonania 30 listopada 2022 r.

Wartość prac wykonywanych w ramach umowy: 21 369,71 zł brutto – płatne w całości ze środków własnych Gminy Pułtusk.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *