pultuszczak

Facebook


Relikwie św. Rocha w Sadykrzu

2016-08-15 12:02:33

W Sadykrzu i w okolicy żywy jest kult św. Rocha, jednego z największych świętych Europy, a jest szansa, że jeszcze wzrośnie, gdyż w niedzielę 21 sierpnia, o 12.00 uroczyście wprowadzone zostaną jego relikwie.

„Eris in peste patronus” – (Będziesz patronem w chorobach). Napis ten widzimy na aureoli św. Rocha na obrazie w ołtarzu głównym w kościele filialnym w Sadykrzu w parafii Obryte. To zawołanie jest ciągle aktualne, bo rzeczywiście św. Roch był, jest i będzie zatroskanym opiekunem tego wszystkiego co jest chore. Nasz Święty doskonale rozumiał, że choroba ducha jest tak samo niebezpieczna jak choroba ciała, a może bardziej, bo jeśli jedna i druga prowadzi do śmierci, to ta duchowa prowadzi do śmierci, ale niestety wiecznej. Wiedział, że lekarstwem na to jest wołanie do Boga o serce miłosierne, czyli wrażliwe. I takie serce otwarte nasz Patron otrzymał. W związku z tym czcimy go jako tego, który kochał, czyli dobrze myślał, dobrze mówił i dobrze czynił ludziom i zwierzętom.
Okazywane dobro łączy i mnoży się, stając się najskuteczniejszą drogą ku przemianie mentalności, a potem działania zgodnie z nią. Tylko prawdziwa idea jest w stanie przetrwać wieki. Takiej idei służył św. Roch, a jest nią sam Bóg Miłosierny, który szuka, a nie rozprasza, otwiera, a nie zamyka.
Tak stało się i tu w Sadykrzu, gdzie od wieków gromadzą się ludzie wokół swego Patrona, który jeszcze raz udowodnił, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Większość czcicieli św. Rocha, którzy każdego roku przybywają tak licznie na uroczystość odpustową w niedzielę po 16 sierpnia, pamięta tamto straszne wydarzenie w nocy z 23 na 24 września 2003 r., kiedy to „kościółek”, bo tak z szacunkiem jest nazywany, podpalony – spłonął. Po ludzku niesamowita tragedia, ale św. Roch nie pozwolił na to, by w tym miejscu jego kult został uszczuplony. W ciągu zaledwie 3 lat odbudowano świątynię niezwykłym staraniem mieszkańców Sadykrza, Płus, a także pozostałych parafian. Poświęcenie jej nastąpiło 25 maja 2008 roku. Tak więc św. Patron udowodnił, że można zjednoczyć wielu, czasem bardzo różniących się, w tworzeniu dobra.
W Sadykrzu i w okolicy żywy jest kult św. Rocha, jednego z największych świętych Europy, a jest szansa, że jeszcze wzrośnie, gdyż w niedzielę 21 sierpnia o 12.00 wprowadzimy uroczyście jego relikwie. Mam nadzieję, że cześć do tego niezwykłego Patrona będzie rozwijała się ożywiając nasze serca miłością i wzajemnym szacunkiem. Niech więc ten Święty będzie ratunkiem dla nas we wszelkich chorobach duszy i ciała, niech jeszcze bardziej przyczyni się do otwarcia naszych wnętrz na działanie Miłosiernego Boga, byśmy i my byli miłosierni tak jak św. Roch, który kochał ludzi i zwierzęta.
ks. Cezary Siemiński
proboszcz parafii Obryte
wnętrze kościoła w Sadykrzu
relikwie św. Rocha
obraz św. Rocha w ołtarzu głównym w Sadykrzu

Komentarze

1 komentarz

  1. MM odpowiedz

    Chyba w Sadykierzu nie w Sadykrzu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *