pultuszczak

Facebook


Rehabilitacja domowa refundowana przez NFZ

2019-04-18 10:08:59
Gdy chory nie może samodzielnie dotrzeć do przychodni lekarskiej, jest samotny i nie ma nikogo, kto mógłby zawieźć go lub zaprowadzić do lekarza może skorzystać z rehabilitacji we własnym domu, refundowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla chorego przebywającego w domu zabiegi rehabilitacyjne obejmują porady medyczne oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Aby otrzymać tego rodzaju pomoc, należy być pod stałą opieką lekarza rodzinnego, który musi wystawić skierowanie. Takie skierowanie może też wystawić lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii, medycyny fizykalnej, traumatologii, neurologii czy ortopedii. Na skierowaniu musi zostać umieszczona adnotacja mówiąca, że rehabilitacji powinna odbywać się w domu chorego.

 

Kto może skorzystać z rehabilitacji domowej?

Aby otrzymać przywilej rehabilitacji domowej ważną informacją na skierowaniu jest schorzenie, na które cierpi pacjent oraz czas, jaki do momentu skierowania upłynął od rozpoczęcia choroby. NFZ wprowadził dokładne przepisy mówiące w jakich warunkach można skorzystać z tej formy opieki i leczenia. Pacjent, by zostać zakwalifikowanym do leczenia w trybie rehabilitacji domowej musi spełniać określone warunki wskazane przez NFZ, m.in.:

  • powinien to być pacjent cierpiący na ogniskowe uszkodzenia mózgu, np.; po przebytym zatorze mózgu, udarze krwotocznym mózgu, innych urazach tego organu jednak tylko do 12 miesięcy od zachorowania
  • powinni to być pacjenci, u których zdiagnozowano ciężkie uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego
  • a także pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, również do 12 miesięcy od wypadku
  • pacjenci przewlekle chorzy, u których choroba ma charakter postępujący, np.: może to być miopatia, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów, SM, guzy mózgu
  • pacjenci po przebytych wszczepieniach endoprotezy stawów biodrowych oraz kolanowych, w tym przypadku do 6 miesięcy po operacji
  • pacjenci po urazach nóg, leczenie jest możliwe wyłącznie do 6 miesięcy po urazie
  • pacjenci będący w stanie wegetatywnym/apalicznym

Jak przebiega rehabilitacja domowa w mieszkaniu pacjenta?

Cały proces należy rozpocząć od wizyty lekarza pracującego w poradni rehabilitacyjnej. To on ustala program leczenia i szczegółowy harmonogram. Fizjoterapeuta zwykle przychodzi do domu pacjenta 3x w tygodniu, jeżeli istnieje konieczność częstszych wizyt, one również mieszczą się w programie rehabilitacji. Fizjoterapeuta może korzystać z różnego rodzaju przenośnych urządzeń służących do rehabilitacji, np.: laseroterapii czy elektrostymulacji. Po każdej wizycie pacjent albo opiekun pacjenta potwierdzają swoim podpisem fakt wykonania zabiegów.

Rehabilitacja domowa zazwyczaj trwa 4 tygodnie a NFZ łącznie refunduje do 80 dni tego rodzaju terapii w jednym roku. Jednak aby otrzymać terapię dłuższą niż wskazane 80 dni w roku pisemnej zgody musi udzielić dyrektor oddziału NFZ. Wniosek do NFZ w imieniu pacjenta składa lekarz, przy czy wniosek ten musi być dobrze uzasadniony.

Artykuł został przygotowany we współpracy z rehab-gdansk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *