pultuszczak

Facebook

Recydywiści – koniec gry!

2022-09-20 1:20:58

Nowy taryfikator mandatów

Od soboty, 17 września, zaczął obowiązywać znowelizowany taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe. Nieformalne hasło wprowadzonych zmian brzmi: “recydywiści — koniec gry”. Zgodnie z nowymi zasadami recydywiści w łamaniu przepisów zapłacą podwójnie.
Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym za recydywistę uznaje osobę, która przed upływem dwóch lat od ostatniego wykroczenia popełniła je ponownie. W takim przypadku, policjant naliczy grzywnę w podwojonej wysokości. Oczywiście dotyczy to ponownego popełnienia identycznego wykroczenia lub z tej samej grupy wykroczeń.

Pilnuj prędkościomierza.

Za przekroczenia prędkości nowy taryfikator mandatów przewiduje:

31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych i 9 punktów karnych, recydywa: 1600 złotych i 10 punktów karnych,

41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych i 11 punktów karnych, recydywa: 2000 złotych i 13 punktów karnych,

51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych i 13 punktów karnych, recydywa: 3000 złotych i 15 punktów karnych,

61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych i 14 punktów karnych, recydywa: 4000 złotych i 15 punktów karnych,

71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych i 15 punktów karnych, recydywa: 5000 złotych i 15 punktów karnych.

Zmiany pojawiły się też w zakresie “niewielkich” przekroczeń prędkości:

– przekroczenie do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów),

– od 11 do 15 km/h 2 pkt karne,

– od 16 do 20 km/h 3 pkt karne,

– od 21 do 25 km/h 5 pkt karnych,

– od 26 do 30 km/h 7 pkt karnych.

Teraz punktów karnych niełatwo się pozbędziesz.

Od minionej soboty zaczęły też obowiązywać nowe zasady kasowania zgromadzonych punktów. Obecnie automatyczne usunięcie punktów karnych nastąpi dopiero po dwóch latach od uregulowania mandatu, a nie po roku od daty popełnionego wykroczenia, jak dotychczas. Co istotne, teraz liczby punktów nie można zmniejszyć uczestnicząc w kursach reedukacyjnych.

Wysokości mandatów dla innych, częstych wykroczeń drogowych:

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

– pierwszy raz: 1500 zł; recydywa: 3000 zł;

– złamanie zakazu wyprzedzania

– pierwszy raz: 1000 zł; recydywa: 2000 zł;

– wyprzedzanie na przejściu lub przed nim

– pierwszy raz: 1500 zł; recydywa: 3000 zł;

– niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp.

. – pierwszy raz: 1500 zł; recydywa: 3000 zł;

– omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

– pierwszy raz: 1500 zł; recydywa: 3000 zł.

– wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie

– pierwszy raz: 2000 zł; recydywa: 4000 zł;

– wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

– pierwszy raz: 2000 zł; recydywa: 4000 zł;

– prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka

– pierwszy raz: 2500 zł; recydywa: 5000 zł.

Wykroczenia, za które otrzymasz 15 punktów karnych:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu;

spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym;

niezatrzymanie się do kontroli;

kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających;

kierowanie po spożyciu alkoholu;

ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych;

przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h;

wyprzedzanie na przejeździe rowerowym;

nieustąpienie pierwszeństwa osobie z niepełnosprawnością, która używa specjalnego znaku.

Ponadto zwiększono karę do 10 punktów karnych, między innymi za przewóz osób pojazdem nieprzystosowanym do tego celu, naruszenie zakazu zawracania na drodze ekspresowej oraz naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy.

Z policyjnych statystyk jaskrawo widać efekty, które dało wprowadzenie poprzednich zmian taryfikatora w styczniu 2022. Już w I kwartale tego roku odnotowano zmniejszenie o 16% liczby wykroczeń popełnionych wobec pieszych, oraz o 50% mniej wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Jednocześnie o 22% zmniejszyła się liczba wykroczeń dotyczących nieustąpienia pierwszeństwa innemu pojazdowi. Ustawodawca robi krok dalej, aby poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. Co przyniosą zmiany – zobaczymy.
ZCZ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…