pultuszczak

Facebook


Realizacja inwestycji

2020-10-06 12:03:18

Zakończono realizację inwestycji

dofinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Gmina Pułtusk zakończyła inwestycje realizowane w 5 sołectwach, na które otrzymała dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Łącznie poniesiono koszt w wysokości 118 422,14 zł

W tym środki z:

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 49 887,50 zł

Fundusz Sołecki – 68 534,64 zł

  1. Ogrodzenie terenu wiejskiego” przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabówiec. Wykonano ogrodzenie o długości 170 m na podmurówce betonowej o wysokości 30 cm i wysokości panelu 170 cm. Powyższa inwestycja skutecznie zabezpiecza teren przed szkodami oraz dewastacją ternu przez dzikie zwierzęta z pobliskiego lasu.
  2. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej” w miejscowości Gromin. Z uwagi na zły stan pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej, w której gromadzą się mieszkańcy, wymieniono stare pokrycie dachowe na nowe na powierzchni 205 m2 wraz z obróbkami blacharskimi.
  3. Zagospodarowanie terenu wiejskiego wraz z budową altany drewnianej” w miejscowości Olszak. W ramach przedmiotowego zadania wyrównano i utwardzono teren kostką brukową na powierzchni 47 m2. Wybudowano altanę drewnianą o wymiarach 7m x 5m, dach wielospadowy kryty gontem bitumicznym. Miejscowość nie posiada własnej świetlicy ani remizy  altana jest teraz miejscem spotkań dla mieszkańców, która przyczyni się do większej aktywności społeczności wiejskiej oraz integracji.
  4. Zagospodarowanie placu przy remizie OSP” w miejscowości Głodowo. W ramach zadania zostało zakupione i zamontowane wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głodowo. Urządzenia siłowni plenerowej: twister, wahadło i biegacz. Elementy placu zabaw: huśtawka wahadłowa podwójna, sześciobok sprawnościowy metalowy z pajęczyną i ścianą wspinaczkową, huśtawka wagowa „ważka”. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zakupiono krzewy i drzewa ozdobne, dzięki którym nastąpiła zmiana aranżacji zieleni przy remizie OSP. Prace nasadzeniowe zieleni wykonane zostały społecznie przez mieszkańców sołectwa Głodowo.
  5. Modernizacja świetlicy wiejskiej” w miejscowości Białowieża. W ramach zadania zakupiono klimatyzatory ścienne z funkcją chłodzenia i grzania z uwagi na brak urządzeń instalacji grzewczej. Zamontowano 2 klimatyzatory o mocy 7 kW i 1 klimatyzator o mocy 5 kW. Wymieniono sufit z drewnianego na podwieszany kasetonowy, rozstaw profili 60 cmx60cm, na powierzchni 106 m2. Ponadto doposażono świetlicę w sprzęt AGD, okap kominowy i czajnik. Świetlica wymagała remontu i unowocześnienia, ponieważ jest to jedyny obiekt na terenie sołectwa umożliwiający spotkania lokalnej społeczności.

Bardzo duży udział w realizacji wszystkich projektów mieli sołtysi poszczególnych sołectw: Agnieszka Siemek z Głodowa, Henryka Pielachowska z Grabówca, Alina Galas z Białowieży, Zenon Szulecki z Olszaka oraz Ryszard Tomczak z Gromina. Ogromne zaangażowanie wykazali także mieszkańcy, którzy bezinteresownie wykonali gros prac społecznych.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *