pultuszczak

Facebook


Radny zatrzymany za fałszowanie recept

2019-04-25 1:48:47

Każdy wyborca, szczególnie w małym lokalnym środowisku, gdzie ludzie nie są anonimowi, ma nadzieję, że głosując na swojego radnego, burmistrza, wójta wybiera osobę godną zaufania, powszechnie szanowaną, świecącą przykładem. Ale ludzie są tylko ludźmi…

W ostatnim czasie Pułtusk obiegła informacja o zatrzymaniu radnego miejskiego o bardzo znanym nazwisku, syna byłego ministra, który rzekomo fałszował recepty i został zatrzymany przy próbie zrealizowania jednej z nich. Pułtuska policja potwierdza fakt zatrzymania pułtuskiego radnego, zaznaczając jednak, że powód zatrzymania nie był związany z pełnioną przez niego funkcją. Postawiono mu zarzuty z art. 270 kk. Chodzi o fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny.

Art. 270 kk mówi:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak nas poinformował rzecznik pułtuskiej policji sierż. Daniel Podlasin, po przeprowadzeniu czynności z podejrzanym został on zwolniony, ale sprawa jest rozwojowa i nadal gromadzony jest materiał dowodowy. Jaki będzie jej finał, okaże się w najbliższej przyszłości. Przypomnijmy jednak, że dopóki radny nie jest skazany prawomocnym wyrokiem pozbawienia wolności (dotyczy to również wyroku z warunkowym zawieszeniem kary), nie ma prawnych podstaw by pozbawić go mandatu. Może jedynie zrezygnować sam…

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *