pultuszczak

Facebook

Radny ma gospodarstwo warte 10 milionów!

2019-06-07 11:49:42

Tym razem przeglądamy oświadczenia majątkowe przedstawicieli władz powiatu – starosty, wicestarosty, przewodniczącego i radnych Rady Powiatu oraz sekretarza i skarbnika

JAN ZALEWSKI – starosta pułtuski, przewodniczący Zarządu Powiatu
Razem z żoną zaoszczędził 23 tys. Posiadają ponad 170 – metrowy dom wyceniony na prawie 370 tys., działki o wartości 56 tys. i ponad 145 tys. złotych oraz lokal użytkowy wyceniony na około 242 tys. złotych. Pełniąc funkcję starosty pułtuskiego, od stycznia do 20 listopada 2018 roku uzyskał dochód ponad 124 tys., a z wynajmu lokalu usługowego 20 tys. Jest właścicielem Hondy CRV z 2014 roku.
BEATA JÓŹWIAK – wicestarosta pułtuski
Wraz z mężem odłożyli 146 tys. Mają dom o pow. 146 m2, wyceniony na 433 tys. i mieszkanie
50 m2 o wartości 140 tys. W Starostwie Powiatowym w Pułtusku zarobiła w tym samym okresie co starosta Zalewski ponad 106 tys., z wynajmu mieszkania uzyskała 2745 zł. Razem z mężem jest właścicielką samochodu KIA z 2015 roku.
Członkami Zarządu Powiatu są również Halina Zofia Banach, Emilia Agata Gąsecka i Zbigniew Księżyk, których oświadczenia prezentujemy poniżej.
KATARZYNA JANKOWSKA – sekretarz powiatu
Jej oszczędności to 28 tys. złotych. Jest współwłaścicielką ponad 55 – metrowego mieszkania, wartego 200 tys. zł. W roku 2018, w Starostwie Powiatowym w Pułtusku zarobiła ponad 82 tys. zł.
RENATA KRZYŻEWSKA – skarbnik powiatu
Na koncie wraz z mężem odłożyła ponad 4800 zł. Jest współwłaścicielką ponad 60 – metrowego mieszkania, wartego prawie 105 tys. Wcześniej przez krótki okres zajmowała się księgowością w Muzeum Regionalnym w Pułtusku i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Z tego tytułu osiągnęła łączny dochód ponad 2 tys., natomiast w Starostwie Powiatowym zarobiła prawie 6 tys. zł. Jest współwłaścicielką samochodu Skoda Octavia z 2011 roku.
TADEUSZ NALEWAJK – przewodniczący Rady Powiatu
Środki , które zgromadził wspólnie z żoną w walucie polskiej to 240 tys. zł, do tego 10 200 dolarów, 103 EURO oraz udziały w funduszach inwestycyjnych na kwotę 106 tys. Posiada razem z żoną dom o pow. 140 m2 i wartości 300 tys., działkę pod domem wycenioną na 79 tys. oraz jest właścicielem ponad 18 – hektarowego gospodarstwa ogólnorolnego o wartości 100 tys. zł. Jest posiadaczem akcji, które jednak przyniosły mu w ubiegłym roku stratę na kwotę powyżej 30 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia na stanowisku dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, od 1 listopada 2017 do momentu składania oświadczenia w grudniu 2018 roku, uzyskał dochód ponad 95 tys. złotych. Jest również członkiem rady nadzorczej Instytucji Filmowej MAX FILM i tam jego dieta wyniosła ponad 40 tys. złotych, z tytułu diety radnego uzyskał 10 395 zł, dieta z tytułu pracy w fundacji prawie 10 tys., umowa zlecenie w MOTO AGRO 49 tys., zasiłek chorobowy ponad 12 tys. zł. Jako współwłasność z synem ma mercedesa z 2009 roku, a wraz z żoną jest posiadaczem łodzi wędkarskiej z silnikiem z 2006 roku.
WIESŁAW CIENKOWSKI – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wraz z żoną zaoszczędził około 33 tys., ma 160 – metrowy dom w budowie o wartości 230 tys. i działkę budowlaną wartą ok. 50 tys. Pracuje jako kierownik w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i z tego tytułu uzyskał roczny dochód ok. 101 tys. złotych i prawie 19 tys. złotych z diety radnego. Wspólnie z żoną posiada samochód Volkswagen Golf z 2009 roku, wart ok. 25 tys.
KRZYSZTOF ŁACHMAŃSKI – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Na lokacie bankowej ma 350 tys. i nieco ponad 3 tys. na rachunku bankowym oraz 1997 EURO na rachunki i 10 100 EURO na lokacie. Wspólnie z żoną posiada dom o pow.
140 m2 i wartości 200 tys. z działką wartą 60 tys. Jest właścicielem ponad 11 – hektarowego gospodarstwa rolnego wycenionego na 200 tys. złotych. Z pracy w fundacji osiągnął w 2013 roku dochód ponad 6300 zł, jako dyrektor ZS nr 4 zarobił 90 511 zł netto, z pracy we Wspólnocie Polskiej nieco ponad 25 tys. netto, z diet radnego ponad 15 tys. oraz 800 zł netto z MCKiS w Pułtusku. Jest właścicielem dwóch samochodów: AUDI A3 z 2014 roku wycenionego na 55 tys. oraz Volkswagena Golfa z 2011 roku wartego 22 tys.
RADNA HALINA ZOFIA BANACH
W połowie grudnia 2018 roku zaoszczędziła prawie 55 tys. Posiada dom o pow. 78 m2, wyceniony na 230 tys. z działką i budynkiem gospodarczym wartymi 30 tys. Z tytułu emerytury uzyskała 18 650 zł, z pracy w agencji PZU – 2437 zł, z diet radnego – prawie 21 tys.
RADNY MIROSŁAW JAN BARSZCZ
Odłożył 21 tys., posiada akcje o wartości ok. 1000 zł. Ma 100 – metrowy dom o wartości 140 tys. i działki (jedną z budynkiem) o łącznej wartości ponad 330 tys. Jako sekretarz gminy Obryte, w okresie od 1 stycznia do 30 października 2018 zarobił prawie 69 tys. netto, z diet radnego w tym samym okresie uzyskał 12 600 zł, dochód z działki 400 zł, a z akcji jedynie nieco ponad 10 zł. Razem z żoną jest właścicielem samochodu Nissana Note z 2011 roku, wycenionego na 22 500 zł.
RADNY PAWEŁ MARIUSZ BRODZKI
Na 20 listopada 2018 roku zaoszczędził wraz z żoną prawie 800 zł oraz posiada ponad 60 – metrowe mieszkanie wycenione na 450 tys. Dzierżawi gospodarstwo ogólnorolne o powierzchni nieco ponad 10 ha, z którego uzyskał dochód 10 tys. i dopłaty w kwocie nieco ponad 11 tys. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zarobił prawie 8500 zł, jako nauczyciel w PSP nr 4 prawie 30 tys., a jako trener w Uczniowskim Klubie Sportowym Młode Orły nieco ponad 9 tys. Wspólnie z żoną posiada samochód Citroen C5 z 2009 roku.
RADNA MAŁGORZATA CHEŁSTOWSKA
Posiada dom o pow. 218 m2 i wartości 250 tys. oraz działkę o pow. 800 m2 wycenioną na 30 tys. Jej wynagrodzenie w SP w Świerczach to ok. 3 tys. zł, w PG w Świerczach prawie 40 tys. zł, a w SP w Strzegocinie prawie 30 tys. z diet radnego uzyskała nieco ponad 10 tys. Jeździ Toyotą Auris z 2010 roku.
RADNY MARCIN CICHOWICZ
Odłożył nieco ponad 4300 zł, posiada 64 – metrowe mieszkanie o wartości 240 tys. (wspólnota małżeńska). Z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (szkolenie kandydatów na kierowców kategorii B) osiągnął dochód ponad 4300 zł. Pracując w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarobił ponad 10 tys. natomiast jako pracownik Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych prawie 67 tys. Wraz z żoną są posiadaczami dwóch samochodów: Fiata Panda z 2015 roku i Citroena C4 Picasso z 2013 roku.
RADNA KRYSTYNA MARIA ESTKOWSKA
Jest współwłaścicielką domu o pow. 164 m2 wycenionego na 600 tys., 32 – metrowego mieszkania o wartości 300 tys., 130 – metrowego domu wartego 520 tys., działki i części domu o łącznej wartości prawie 169 tys. W opublikowanym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku oświadczeniu brakuje części dotyczącej posiadanych dochodów i ruchomości, zapewne ze względu na pomyłkę w kopiowaniu oświadczenia.
RADNA EMILIA AGATA GĄSECKA
Zaoszczędziła ok. 20 tys. Wraz z mężem ma dom o pow. 240 m2 i wartości ponad 240 tys.oraz ponad 11 – hektarowe gospodarstwo rolne wycenione na 110 tys. Jako pracownik Powiatowego Urzędu Pracy zarobiła prawie 44 tys., z diet radnego uzyskała 12600 zł, z dopłat z ARiMR – nieco ponad 8 tys. Razem z mężem są właścicielami Toyoty RAV 4 z 2007 roku i ciągnika URSUS z 1996 roku.
RADNY WŁODZIMIERZ KACZMARCZYK
Odłożył 10 tys. Ma 71 – metrowy dom z działką wyceniony na 30 tys., 80 –metrowe mieszkanie warte prawie 64 tys., działkę letniskową z domkiem wyceniona na 16 tys. i kolejne mieszkanie o pow. ponad 65 m2 o wartości prawie 507 tys. Wymienione nieruchomości są wspólnotą majątkową. Jako dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku zarobił nieco ponad 100 tys., a ze sprzedaży samochody Mazda 3 uzyskał prawie 49 tys. Jest właścicielem samochodu Nissan Qasqai z 2017 roku.
RADNA RÓŻA JADWIGA KRASUCKA
Wraz z mężem zaoszczędzili prawie 360 tys. zł, około 2,4 tys. EURO, w funduszach inwestycyjnych 20,5 tys. zł, polisy na życie na ok. 60 tys. Posiadają 95 – metrowy dom o wartości 250 tys. oraz ponad trzyhektarowe gospodarstwo rolne z budynkiem mieszkalnym o wartości ok. 80 tys., które przyniosło dochód 3500 zł. W okresie od początku stycznia do 20 listopada 2018 osiągnęła następujące dochody: z tytułu umowy o pracę- ok. 79 tys., z tytułu umowy zlecenia – ok. 17,5 tys., z odsetek bankowych – 0,7 tys. zł, z dopłat obszarowych 2,5 tys. zł. Wraz z mężem posiadają dwa samochody: Hondę CRV z 2007 roku i Toyotę AYGO z 2014.
RADNY ZBIGNIEW KSIĘŻYK
Zaoszczędził ok. 30 tys. złotych. Jest współwłaścicielem domu o pow. 140 m2 i wartości 210 tys. oraz 8 – hektarowego gospodarstwa rolnego, z którego osiągnął dochód ponad 13 tys. Jako pracownik Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w okresie od początku stycznia do 20 listopada 2018, zarobił nieco ponad 45 tys. zł.
RADNA EWA LESZCZYŃSKA
Razem z mężem zaoszczędziła 25 tys. Posiadają dom o pow. 245 m2 i wartości 250 tys. Jako dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2018, zarobiła prawie 91 tys. zł. Jest współwłaścicielką samochodu Suzuki Grand Vitara z 2011 roku.
RADNY WOJCIECH WALDEMAR ŻUKOWSKI
Wraz z małżonką oszczędził około 90 tys. Posiadają prawie 170 – metrowy dom o wartości 400 tys. oraz gospodarstwo rolne o pow. 102 ha o niebagatelnej wartości 10 mln zł, które przyniosło roczny dochód ok. 320 tys. Posiada akcje w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, z których zarobił 3200 zł. Jest właścicielem dwóch samochodów osobowych o łącznej wartości 46 tys. i kilku kosztownych maszyn rolniczych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…