pultuszczak

Facebook


Radna Beata Kowalska walczy o ulicę Kombatantów

2018-04-28 10:20:22

O drogowej batalii radnej miejskiej Beaty Kowalskiej pisaliśmy w styczniu tego roku, pod słusznym tytułem „Jak się baba uprze”. Rzeczywiście, uparła się na dobre

Z jej inicjatywy jako przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, radni wybrali się na wizję lokalną w terenie. Obejrzeli ulicę Kombatantów – nawierzchnię i chodniki – oczywiście w stanie wołającym o pomstę do nieba. Radna ponawiała interpelacje w tej sprawie, złożyła też oficjalny wniosek z podpisami mieszkańców do burmistrza. W końcu udało się przygotować projekt remontu ulicy.
Proces przygotowania dokumentacji poprzedzony został spotkaniami z udziałem mieszkańców osiedla, policją, projektantem i przedstawicielami Urzędu Miejskiego. W odpowiedzi na pismo radnej informowano również, że realizacja przedsięwzięcia planowana jest na ten rok.
Od tamtego czasu w pułtuskim ratuszu wiele się zmieniło. Mamy nową osobę pełniącą obowiązki burmistrza, która ze swojej perspektywy przygląda się zaplanowanym inwestycjom. Stąd pisemna interpelacja radnej Kowalskiej z 20 marca i znów pytanie o remont na Kombatantów. Jak się dowiadujemy z odpowiedzi, dokumentacja inwestycji jest już gotowa. 26 lutego projekt przebudowy Kombatantów został zgłoszony w Starostwie Powiatowym z zamiarem wykonania robót budowlanych. Zgodę na realizację inwestycji gmina Pułtusk uzyskała 19 marca. Kosztorys inwestorski wynosi 1.284.483,83 zł brutto. Tymczasem, jak informuje pełniąca obowiązki burmistrza Dorota Subda, „w budżecie gminy na rok 2018 w planie wydatków na realizację inwestycji drogowych zaplanowano środki finansowe 2.300 000 zł brutto, z czego już pod zawartymi umowami zaangażowanych jest 1 625.728,21 brutto. W ramach tych środków realizowane jest duże przedsięwzięcie przebudowy ulic na osiedlu Wyszkowskim. Pozostała do wykorzystania kwota wynosi 674.271,79 zł. Kolejne inwestycje drogowe będą realizowane po analizie pilnych potrzeb, gdzie zostaną ustalone priorytety kolejności ich realizacji.”
Taka odpowiedź nie wróżyła nic dobrego dla ulicy Kombatantów, więc radna ponownie ruszyła do ataku. Zaproponowała inne wyjście z sytuacji – rozpoczęcie inwestycji w tym roku i zrealizowanie jej dwuetapowo. I pojawiła się nadzieja! W kolejnym piśmie podpisanym przez Dorotę Subdę czytamy, że przedsięwzięcia dla których już opracowano projekty są traktowane priorytetowo, ale prace budowlane w ramach tych przedsięwzięć mogą przebiegać etapowo. Co do konkretnej kwoty przeznaczonej w tegorocznym budżecie gminy na ulicę Kombatantów, decyzja zostanie podjęta na czerwcowej sesji, w ramach zmian wprowadzanych do budżetu. Jest więc realna szansa, a jak rozpoczną, to już będą musieli skończyć. Znając upór i kreatywność radnej Kowalskiej, możemy liczyć na sukces!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *