pultuszczak

Facebook


Pułtuszczanie oddychają czystszym powietrzem

2016-01-20 9:40:04

W okresie wrzesień – listopad 2015 roku, w Ciepłowni Miejskiej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki w Pułtusku, dokonano modernizacji systemów spalania i odpylania

Dotychczasowe urządzenia, będące myślą techniczną lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, zastąpiła technika nowoczesna, która w zakresie emisji pyłów zapewnia normy europejskie obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku. Ciepłownia uzyskuje ciepło ze spalanego miału węgla kamiennego, dostarczając je dla około 6000 mieszkańców Pułtuska. W ciągu roku spalanych jest około 7000 ton miału węglowego – przy obecnej temperaturze zewnętrznej 60-70 ton w ciągu doby, 1800-2000 ton miesięcznie. Przed modernizacją z komina ciepłowni uchodziło do atmosfery 13,29 t. pyłu w ciągu roku, obecnie 3,99 t., a więc 3,33 razy mniej. Lepszy proces spalania ogranicza do minimalnych wartości takie związki jak: tlenek siarki, dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek węgla oraz szczególnie szkodliwy dla zdrowia
benzo-a-piren. Przeprowadzone przez niezależne laboratorium badania, potwierdziły skuteczność działania nowych instalacji odpylania spalin. Modernizacja układów odpylania spalin została dofinansowana, w formie pożyczki, kwotą 1.068.250 zł netto przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotychczas śnieg leżący w strefie emisji pyłów miał kolor ciemny, obecnie jest biały nawet na terenie ciepłowni.To wizualny dowód, że nowe urządzenia w Ciepłowni Miejskiej przy ul. Kolejowej 8 w Pułtusku skutecznie oczyszczają spaliny.

Zbigniew Tołłoczko
Rzecznik Prasowy Spółek Gminy Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *