pultuszczak

Facebook


PUŁTUSKI. GRUZ I GABARYTY

2019-12-24 3:41:17

Z prezesem PPUK Jackiem Lichomskim Tygodnik spotkał się w ostatnim czasie kilkakrotnie. W nowym roku czekają nas przecież wielkie zmiany związane z obowiązkiem segregacji odpadów.Pytaliśmy o różne sprawy, o to co interesuje naszych czytelników i tę wiedzę będziemy przedstawiać sukcesywnie w tym i kolejnych numerach. Pan prezes jest gadułą, co oczywiście nam się podoba, bo wiedze na temat śmieci ma dużą i sporo można się od niego dowiedzieć

Nasi mieszkańcy często pytają, co mają zrobić z gruzem z remontu, niepotrzebnymi meblami, zużytym sprzętem AGD, wykładzinami, dywanami, dużymi zabawkami, wózkami dziecięcymi, itp. gdy odbiór tzw. gabarytów jest planowo dwa razy do roku. Trudno trzymać takie rzeczy, jeśli się nie ma gdzie, a robimy przemeblowanie domu, remont albo przeprowadzkę. Wtedy są dwa wyjścia. Zarówno gruz budowlany, jak i gabaryty można własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Płocochowie i tam oddać bezpłatnie. Warunkiem w przypadku odpadów budowlanych jest to, by gruz był w miarę czysty, czyli nie zawierał dużej ilości płytek ceramicznych, szkła czy innego rodzaju zanieczyszczeń. Jeśli własnego transportu nie mamy, możemy na piśmie zwrócić się do PPUK precyzując, jakie odpady trzeba od nas odebrać, w jakiej ilości, czy będą załadowane przez nas czy przyjechać mają  jeszcze pracownicy do załadunku. Na podstawie takiego pisma, PPUK wycenia usługę. Prezes Lichomski twierdzi, że koszty są rozsądne, ale coś zapłacić musimy. Każda wycena jest robiona indywidualnie.

BĘDZIEMY SEGREGOWAĆ A ONI BĘDĄ MIESZAĆ?

Osoby, które do tej pory broniły się przed segregacją śmieci, częściowo słusznie argumentowały, że nie widzą głębszego sensu segregowania, skoro kolorowe worki i tak trafiają do jednego samochodu firmy śmieciowej i na wysypisku są ponownie przebierane. Jak będzie od nowego roku? Pięć frakcji śmieci segregowanych plus zmieszane, które do żadnej z tych kategorii nie dają się zaliczyć – gdyby chcieć każdy rodzaj odbierać oddzielnie, nasze PPUK musiałoby dysponować co najmniej 20 samochodami, co jest kompletnie nieosiągalnym celem. Dlatego oddzielnie będą odbierane odpady zmieszane, a oddzielnie kolorowe worki, które potem będą segregowane według kolorów. Wyjątkiem jest posiadany już przez PPUK duży samochód, gdzie jest możliwość wyseparowania śmieci w skrzyni, czyli podzielenia na poszczególne frakcje. Niestety na razie mamy tylko jeden…

PRZEDSIĘBIORCO PRZECZYTAJ KONIECZNIE! 

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Do końca roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązane do rejestracji do BDO. Podobnie jest z podmiotami, które prowadzą firmy handlu detalicznego lub hurtowego i oferują reklamówki.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji do BDO możliwe jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków. Od 2020 roku rejestr ten zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw.

Ewidencję odpadów zobowiązane są prowadzić podmioty, które wytwarzają odpady oraz osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są w posiadaniu odpadów. Można zatem stwierdzić, że wszystkie podmioty które mają styczność z odpadami są zobowiązane do prowadzenia tej ewidencji.

Wyróżnia się jednak wyjątki, w przypadku których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji, mianowicie: jeżeli podatnik przerzuca odpowiedzialność za odpady na rzecz jednego z wytwórców tych odpadów wykorzystujących wspólnie lokal lub na rzecz wynajmującego lokal, to wówczas ewidencję powinien prowadzić podmiot, na którego odpowiedzialność została przerzucona;

Jeżeli sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami nie są posiadaczami tych odpadów.

Obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych,  Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach przedsiębiorcy dokonują składając wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podmiot zostanie wprowadzony do ww. rejestru przez marszałka wojewódzkiego.

Od stycznia 2020 roku na podatników, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd. Co więcej, od takich podatników odpady nie będą odbierane, a sami podatnicy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów. Karta papierowa, która była w tym celu ówcześnie wykorzystywana nie będzie już spełniała swojej roli.

Informacje te zaczerpnęliśmy z internetowego Poradnika Przedsiębiorcy, wybierając najważniejsze. Warto się zapoznać ze wszystkimi, również z zamieszczonymi tam obrazowymi przykładami. Najważniejsze, by działać szybko, bo czasu pozostało naprawdę niewiele, tym bardziej że na wydanie numeru ewidencyjnego, jak wspomnieliśmy wyżej, czeka się do 30 dni. Informacje dodatkowe można uzyskać najprościej wpisując do wyszukiwarki BDO.

ED

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *