pultuszczak

Facebook


PUŁTUSK. Zabronią sprzedaży alkoholu?

2019-12-14 1:05:21

Ciekawa dyskusja przy okazji regulaminu targowisk

Na ostatniej zwyczajnej sesji radni uchwalali nowy regulamin targowisk w gminie Pułtusk. W trakcie dyskusji nad uchwałą ciekawy problem w imieniu mieszkańców rynku zgłosił radny Edward Łaszczych. Chodziło mu o to, żeby zapisy regulaminu uzupełnić o uwagi dotyczące godzin, gdy targowisko miejskie jest już nieczynne, ale zbierają się tu nie tylko młodzi ludzie, organizując sobie spotkania towarzyskie zakrapiane alkoholem. Niedawno otwarto w rynku nowy sklep, czynny do późnych godzin nocnych, w którym w owe trunki się zaopatrują, słuchają głośnej muzyki, zakłócając spokój mieszkańców. Zdaniem radnego Łaszczycha, powinny być odpowiednie zapisy w regulaminie, które pozwalałyby służbom skutecznie interweniować. Wzorem innych samorządów, należałoby też ograniczyć sprzedaż alkoholu po godzinie 22.Jak wyjaśnił przewodniczący Ireneusz Purgacz, uchwalany regulamin dotyczy tylko targowisk w godzinach ich funkcjonowania. Potem obowiązują ogólne zasady dotyczące zakłócania porządku i służby powinny interweniować na każde wezwanie mieszkańców.

Co do zakazu handlu alkoholem w godzinach nocnych, zdania radnych są podzielone. Po pierwsze gdyby podjęli taką uchwałę, musiałaby ona dotyczyć wszystkich punktów sprzedaży, również sklepów nocnych i stacji paliw. Może to doprowadzić do nielegalnego handlu napojami wyskokowymi. Radny Łukasz Skarżyński dodał również, że gmina oddałaby dodatkowy dochód innym ościennym, bo jeśli zakażemy sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, mieszkańcy będą jeździć i kupować np. w Obrytem czy Pokrzywnicy, a lokalni przedsiębiorcy stracą.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *