pultuszczak

Facebook


Pułtusk w sieci szpitali

2017-06-30 11:27:21

Oficjalna informacja Roberta Gajdy przesłana do starosty pułtuskiego Jana Zalewskiego

Na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia ogłosił Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego. Zgodnie z przepisem art. 2 ust 5 ww. ustawy, wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. wśród szpitali zakwalifikowanych do sieci jest oczywiście Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. zoo ( str. 28 ogłoszenia) o czym z radością Pana i i wszystkich mieszkańców powiatu pułtuskiego informuję
Z poważaniem
Dr n. med. Robert Gajda
dyr. Grupy Gajda-Med

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *