pultuszczak

Facebook


Pułtusk bez nocnej apteki

2017-05-31 1:37:53

W minioną niedzielę mieszkaniec Pułtuska, który skontaktował się z naszą redakcją, bezskutecznie szukał czynnej wieczorem, a dokładnie po godzinie 19, apteki

Objechał wszystkie apteki w mieście i nie udało mu się wykupić leków. W tym przypadku nie była to sytuacja podbramkowa, od której zależało czyjeś życie, ale przecież tak może się zdarzyć, a nie wszyscy dysponują samochodem, by do jechać do ościennych miejscowości. Nasz czytelnik słusznie wspomniał, że kiedyś był dobry zwyczaj wywieszania na drzwiach nieczynnych aptek informacji o tej dyżurującej w danym momencie. Teraz tego nie ma, a w aptece przy Traugutta, która zwykle była otwarta w godzinach wieczornych, zastał informację o remoncie.
Przypomnijmy zatem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępność do aptek musi być zapewniona także w nocy i święta. Do Rady Powiatu należy ustalenie dyżurów aptek na danym terenie. I jak orzekł w wyroku z 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny, nie ma znaczenia, czy klienci korzystają z ich usług w godzinach nocnych.
Art. 94 Prawa farmaceutycznego stanowi, iż „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego” Rozkład ten „powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy”.
Przeciwko takim zapisom buntują się farmaceuci, szczególnie ci w mniejszych miejscowościach, bo to oni muszą ponosić wszelkie koszty związane z dodatkowymi dyżurami aptek, a samorządy decydując za nich, w tych nakładach w żaden sposób nie partycypują.
W lipcu zeszłego roku, na stronie internetowej Powiatu Pułtuskiego pojawiła się informacja, że w związku z rezygnacją z pracy w systemie 24 godz./dobę apteki Farmacja 24 w Pułtusku przy ul. Traugutta 21, Zarząd Powiatu w Pułtusku opracował projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Burmistrza Miasta Pułtusk oraz wójtów gmin powiatu pułtuskiego. Natomiast Okręgowa Izba Aptekarska – jako samorząd aptekarski – poinformowała, że opinię w powyższej sprawie przygotuje i przedstawi Radzie Powiatu „po wakacjach”.
Brak wymaganej ustawowo opinii spowodował, że Zarząd Powiatu w Pułtusku postanowił wycofać temat z porządku obrad Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 czerwca br.
Brak uchwały Rady Powiatu w konsekwencji spowodował, iż żadna apteka nie prowadzi dyżurów nocnych. Godziny pracy aptek (funkcjonujących w Pułtusku) od poniedziałku do piątku wyznacza uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2015 r.
Ważną dla klientów aptek jest informacja, iż apteka Farmacja24 przy ul. Traugutta 21 zadeklarowała pracę: od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 – 23.00. Zatem osoby, które otrzymały receptę na zakup lekarstw, powinny dokonać realizacji recepty najpóźniej do godz. 23.00.
Jednocześnie informuję, że Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora Generalnego Spółki Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o z prośbą o zabezpieczenie pomocy medycznej w postaci dostępu do leków (głównie ratujących życie i zdrowie) w sytuacjach nagłych, dotyczących opieki świadczonej przez szpital – do czasu uchwalenia przedmiotowej uchwały Rady Powiatu w Pułtusku.
Stosowną i obowiązującą do chwili obecnej uchwałę w tej sprawie Rada Powiatu podjęła na sesji w dniu 27 października 2016 roku. Zgodnie z jej zapisami, w święta i dni wolne od pracy, w godzinach 7.00 – 23.00 dyżuruje apteka FARMACJA 24 przy ul. Traugutta 21, w godzinach od 9.00-15.00 apteka VIOLA przy Traugutta 23, w godzinach od 10.00 – 15.00 apteka Katarzyny Gniedziejko przy Mickiewicza 29, w godzinach 9.00 – 14.00 apteka PRZY SZPITALU ul. Boboli 8. Jest też załącznik do uchwały ze szczegółowym harmonogramem pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, którego szczegóły podamy już za tydzień. Zasięgniemy też języka u władz powiatu, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mimo obowiązującej uchwały, w ubiegłą niedzielę i to wcale nie późną nocą, nie było w Pułtusku żadnej otwartej apteki. Temat ważny dla mieszkańców, więc na pewno do niego powrócimy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *