pultuszczak

Facebook

Pułtusk bez nocnej apteki

2017-05-31 1:37:53

W minioną niedzielę mieszkaniec Pułtuska, który skontaktował się z naszą redakcją, bezskutecznie szukał czynnej wieczorem, a dokładnie po godzinie 19, apteki

Objechał wszystkie apteki w mieście i nie udało mu się wykupić leków. W tym przypadku nie była to sytuacja podbramkowa, od której zależało czyjeś życie, ale przecież tak może się zdarzyć, a nie wszyscy dysponują samochodem, by do jechać do ościennych miejscowości. Nasz czytelnik słusznie wspomniał, że kiedyś był dobry zwyczaj wywieszania na drzwiach nieczynnych aptek informacji o tej dyżurującej w danym momencie. Teraz tego nie ma, a w aptece przy Traugutta, która zwykle była otwarta w godzinach wieczornych, zastał informację o remoncie.
Przypomnijmy zatem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępność do aptek musi być zapewniona także w nocy i święta. Do Rady Powiatu należy ustalenie dyżurów aptek na danym terenie. I jak orzekł w wyroku z 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny, nie ma znaczenia, czy klienci korzystają z ich usług w godzinach nocnych.
Art. 94 Prawa farmaceutycznego stanowi, iż “rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego” Rozkład ten “powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy”.
Przeciwko takim zapisom buntują się farmaceuci, szczególnie ci w mniejszych miejscowościach, bo to oni muszą ponosić wszelkie koszty związane z dodatkowymi dyżurami aptek, a samorządy decydując za nich, w tych nakładach w żaden sposób nie partycypują.
W lipcu zeszłego roku, na stronie internetowej Powiatu Pułtuskiego pojawiła się informacja, że w związku z rezygnacją z pracy w systemie 24 godz./dobę apteki Farmacja 24 w Pułtusku przy ul. Traugutta 21, Zarząd Powiatu w Pułtusku opracował projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Burmistrza Miasta Pułtusk oraz wójtów gmin powiatu pułtuskiego. Natomiast Okręgowa Izba Aptekarska – jako samorząd aptekarski – poinformowała, że opinię w powyższej sprawie przygotuje i przedstawi Radzie Powiatu “po wakacjach”.
Brak wymaganej ustawowo opinii spowodował, że Zarząd Powiatu w Pułtusku postanowił wycofać temat z porządku obrad Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 czerwca br.
Brak uchwały Rady Powiatu w konsekwencji spowodował, iż żadna apteka nie prowadzi dyżurów nocnych. Godziny pracy aptek (funkcjonujących w Pułtusku) od poniedziałku do piątku wyznacza uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2015 r.
Ważną dla klientów aptek jest informacja, iż apteka Farmacja24 przy ul. Traugutta 21 zadeklarowała pracę: od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 – 23.00. Zatem osoby, które otrzymały receptę na zakup lekarstw, powinny dokonać realizacji recepty najpóźniej do godz. 23.00.
Jednocześnie informuję, że Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora Generalnego Spółki Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o z prośbą o zabezpieczenie pomocy medycznej w postaci dostępu do leków (głównie ratujących życie i zdrowie) w sytuacjach nagłych, dotyczących opieki świadczonej przez szpital – do czasu uchwalenia przedmiotowej uchwały Rady Powiatu w Pułtusku.
Stosowną i obowiązującą do chwili obecnej uchwałę w tej sprawie Rada Powiatu podjęła na sesji w dniu 27 października 2016 roku. Zgodnie z jej zapisami, w święta i dni wolne od pracy, w godzinach 7.00 – 23.00 dyżuruje apteka FARMACJA 24 przy ul. Traugutta 21, w godzinach od 9.00-15.00 apteka VIOLA przy Traugutta 23, w godzinach od 10.00 – 15.00 apteka Katarzyny Gniedziejko przy Mickiewicza 29, w godzinach 9.00 – 14.00 apteka PRZY SZPITALU ul. Boboli 8. Jest też załącznik do uchwały ze szczegółowym harmonogramem pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, którego szczegóły podamy już za tydzień. Zasięgniemy też języka u władz powiatu, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mimo obowiązującej uchwały, w ubiegłą niedzielę i to wcale nie późną nocą, nie było w Pułtusku żadnej otwartej apteki. Temat ważny dla mieszkańców, więc na pewno do niego powrócimy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…