pultuszczak

Facebook

PUŁTUSK. Będzie rewolucja na Grabówcu

2019-12-17 2:53:39

Na stronie Urzędu Miejskiego ukazało się ogłoszenie w sprawie przebudowy targowiska w Grabówcu. Gmina poszukuje wykonawcy, który zrobi to w systemie zaprojektuj i wybuduj, do końca lipca 2020


Planowana inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenia i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiektu budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.
Zamawiający wymaga, by wykonawca realizował zadanie w terminach:
1) do 30.12.2019 r. – w zakresie wykonania części dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę zewnętrznych powierzchni targowiska wraz z kosztorysami ofertowymi,
2) do 28.02.2020 r. – w zakresie wykonania pozostałej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami ofertowymi i uzyskania wszelkich ostatecznych decyzji, opinii i pozwoleń dla opracowanej dokumentacji projektowej,
3) do 30.04.2020 r. – w zakresie wykonania robót budowlanych obejmujących: – przebudowę zewnętrznych powierzchni targowiska – minimum 30% zakresu objętego zamówieniem, przebudowę budynku zaplecza administracji, przebudowę budynku administracji (stróżówka), budowę toalety ogólnodostępnej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, przebudowę budynku usługowego (sklep).
4) do 31.07.2020 r. – wykonanie następującego zakresu: – przebudowa zewnętrznych powierzchni targowiska – pozostała część zakresu objętego zamówieniem, zagospodarowanie terenu zielonego, zyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…