pultuszczak

Facebook
Przekazują dwie nieruchomości

2022-05-05 12:52:48

Na sesji Rady Miejskiej w Pułtusku, która odbyła się 26 kwietnia, radni zadecydowali o przekazaniu w formie aportu do spółki — SIM Północne Mazowsze dwóch gminnych nieruchomości

We wrześniu 2021 roku, Rada Miejska w Pułtusku wyraziła zgodę na utworzenie spółki pn. “SIM Północne Mazowsze Sp. z o. o.” z siedzibą w Ciechanowie, której udziałowcem jest także Krajowy Zasób Nieruchomości. W dniu 22 grudnia 2021 r. zawarta została umowa spółki, na mocy której zawiązana została Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym celem spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Utworzenie lokali mieszkalnych planowane jest na nieruchomościach, które zostaną uprzednio wniesione aportem do spółki przez poszczególne gminy. Nasz samorząd  przekazał na ten cel dwie nieruchomości: przy ul. Kwiatkowskiego o powierzchni 0,3941 ha i wartości 435 300,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych) oraz zabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,4270 ha i wartości 1 525 800,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych) –  zakupiony swego czasu przez gminę budynek koszarowy. Gdyby udało się tu zrobić mieszkania w ramach utworzonej spółki, byłoby to niewątpliwie rozwiązanie problemu, z jakim pułtuski samorząd musi się borykać od czasu zakupu nieruchomości za rządów burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza, gdy to szumne plany pozyskania środków zewnętrznych na jej adaptację spaliły na panewce.
Według obecnie uaktualnionego kosztorysu, prace budowlane, których celem byłoby stworzenie w budynku koszarowym 62 mieszkań, wyceniono na 11 mln złotych bez kosztów instalacji. Jeśli budynek zostanie zagospodarowany w ramach spółki SIM, gmina nadal będzie miała prawo do przyszłego przydzielania tam lokali.
W głosowaniu nad uchwałą 15 radnych miejskich było ZA, 5 wstrzymało się od głosu – Sławomir Krysiak, Ireneusz Purgacz, Edward Łaszczych, Andrzej Wydra, Mariusz Osica.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *