pultuszczak

Facebook


Przejścia dla pieszych pod szczególnym nadzorem

2015-10-16 2:14:26

W dniach 19 października – 23 października na drogach powiatu pułtuskiego odbędą się działania prewencyjno – kontrolne pod nazwą „Tydzień bezpieczeństwa pieszych”

W roku ubiegłym na drogach nadzorowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu zginęło 321 osób, 30% zabitych stanowili piesi. Do potrąceń bardzo często dochodziło na przejściu dla pieszych, czyli w miejscu z założenia bezpiecznym.
Okres jesienno-zimowy a w związku z tym trudne warunki na drogach, pociągają za sobą potrzebę wzmożonych kontroli wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Policjanci podczas „Tygodnia bezpieczeństwa pieszych” obejmą szczególnym nadzorem przejścia dla pieszych, na których często dochodzi do naruszeń prawa, takich jak: niezatrzymywanie się przed sygnalizatorem wyświetlającym sygnał czerwony, nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, wyprzedzanie na nich lub bezpośrednio przed nimi. Egzekwowane będzie obowiązkowe używanie elementów odblaskowych przez pieszych poza terenem zabudowanym.
Apelujemy o rozwagę na drogach i o to aby zachować szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych znajdujących się blisko szkół, placówek handlowych, kościołów czy zakładów pracy.

sier.szt. Alicja Bobińska
KPP Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *