pultuszczak

Facebook


Przedwyborcze malwersacje w Ratuszu?!

2018-09-13 7:17:33

Informacje, które ostatnio pojawiają się na stronie internetowej Gajda med i krążą w internecie, są powiedzmy górnolotnie czymś o czym nie śniło się filozofom. Najpierw zdjęcia pełniącej obowiązki burmistrza i kandydata na burmistrza mocno inspirowane informacjami z kronik policyjnych, potem ptaszki i krzyżyki przy nazwiskach i zdjęciach konkurujących w wyścigu o fotel burmistrza. O co w tym wszystkim chodzi???

W połowie zeszłego tygodnia na stronie internetowej Gajda – med opublikowano krótki tekst autorstwa nieznanego „KK”, opatrzony wymownym zdjęciem Doroty Subdy i Michała Kisiela z czarnymi opaskami na oczach. Tajemniczy autor informuje że trwają przesłuchania pracowników szpitala, prowadzone przez zamiejscowe organy ścigania, gdyż pułtuskie wyłączyły się z dochodzenia, celem uniknięcia posądzeń o brak obiektywności. Ma chodzić o podejrzenie przekazania środków z podatku, którego nie umorzono szpitalowi, na pokrycie długów Domu Polonii.
Pikanterii dodaje fakt, że Dorota Subda korzysta z usług hotelowych Domu Polonii – nie wiadomo czy w ramach wdzięczności za tą pomoc a jeśli nie, to kto i ile za to płaci? – dodaje KK.
W tekście jest też informacja, że pełniąca obowiązki burmistrza umyślnie przekroczyła uprawnienia funkcjonariusza publicznego, określając wysokość podatku od nieruchomości dla szpitala, co stało się powodem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez szpital powiatowy Gajda – med.
Podsumowując: jeśli podejrzenia, że burmistrz Dorota Subda uzyskuje środki finansowe kosztem pacjentów i pracowników służby zdrowia celem przekazania ich na kampanię wyborczą kandydata na burmistrza – Michała K. okazały by się słuszne, była by to sprawa skandaliczna. Sam fakt odmowy umorzenia podatków Szpitalowi i dodatkowo nieetyczna i bezprawna próba ich zwiększenia jest nie do zaakceptowania w pułtuskim środowisku pacjentów, pracowników służby zdrowia i mieszkańców – czytamy dalej.
Gdy te „sensacje” poszły w eter, rozgorzało na forach internetowych. Domysłom nie było końca, choć na szczęście jest duża liczba takich osób, które zdroworozsądkowo podchodzą do całej sprawy. Dla dopełnienia obrazu faktami, poniżej publikujemy rzeczowe stanowisko pełniącej obowiązki burmistrza Doroty Subdy, odnoszące się do zarzutów.
Ale żeby nam się nie nudziło, to jeszcze nie koniec. Na kolejną BOMBĘ nie trzeba było długo czekać. Przypomnijmy, że dr Robert Gajda wystosował do kandydatów na radnych, burmistrza, wójtów apel, by przybywali na rozmowy o służbie zdrowia. Forma wielu wydawała się nieco oryginalna, bo owo „odpytanie” miało się odbyć przez powstałą w szpitalu komisją, złożoną z personelu, samego zarządzającego i przedstawicieli pacjentów. A więc nie publiczna debata kandydatów, tylko zwierzenia i to po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę. O wynikach poinformowano nader sprawnie i to posługując się wymownymi obrazkami. Otóż, przy zdjęciu kadydata PSL na burmistrza Wojciecha Gregorczyka postawiono ptaszka na znak pełnej akceptacji, natomiast czerwonym krzyżykiem przekreślono zdjęcie Michała Kisiela – kandydata PiS. Nazwiska pozostałych umieszczono w zielonych okienkach, jakby na znak neutralności. W komentarzu życzy się im powodzenia, absolutnie odradzając kandydowanie Kisielowi, a jako powód wskazując zarzuty o których mowa w pierwszej części tekstu. Dodatkowym argumentem ma być to, że kandydat w żaden sposób nie skontaktował się z Gajda med, a do obsługi ostatnich zawodów sportowych wynajął drogie firmy medyczne z Warszawy.
Z pozyskanych przez nas informacji, jasno jednak wynika, że zawody były organizowane przez warszawski Zarząd Wspólnoty Polskiej, a Dom Polonii by tylko ich partnerem. Z zamkowej kasy nie płacono faktur za obsługę medyczną imprezy. Dyrektor Domu Polonii nie podejmował żadnych decyzji w tej kwestii.
Na koniec, jako wątek ironiczno – humorystyczny, ale poparty rozsądnymi argumentami, przytaczamy fragmenty oficjalnego wystąpienia w tej sprawie kandydata na burmistrza Wojciecha A. Dąbrowskiego. On również nie stawił się na zaproszenie Roberta Gajdy, a powody wyjaśnił następująco:
Inicjatywa Dr n. med. Roberta Gajdy i Grupy Gajda-Med. dotycząca dyskusji o problemach służby zdrowia jest cenna i powinna być kontynuowana, jednakże z poszanowaniem miejsca należnego stronom, w atmosferze troski o pacjenta, rozmowy o godnej płacy personelu medycznego, z pominięciem osobistych interesów stron i scenerii kabaretowej.
Odnośnie powołania komisji i jej rekomendacji stwierdzę co następuje:- ma Pan status przewodniczącego tej komisji, a Pańscy najbardziej zaufani pracownicy status jej członków, zatem – jest Pan sędzią we własnej sprawie,- podpisy pacjentów powołanych w skład komisji mogły zostać złożone pod wpływem błędu co do znaczenia czynności prawnej, ponieważ dwóch z nich – jak to chorzy – miało gorączkę, a trzeci był w śpiączce.- skład komisji nie był w pełni obsadzony – brak kworum – bowiem nie powołał Pan do jej składu przedstawiciela zmarłych czyli trupa, w sytuacji w której Pani Śmierć w pułtuskim szpitalu ma większą władzę od Pana.- i na koniec, nawet ta zła komisja nie rekomendowała Pana z PSL lecz dokonał tego układ interesów na linii starostwo, PSL, szpital – o czym wszyscy wiedzą.

OŚWIADCZENIE PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI BURMISTRZA DOROTY SUBDY

Szanowni Państwo!
Na blogu znajdującym się na stronie internetowej grupy Gajda – Med został zamieszczony, przez anonimowego autora, wpis pt.: „Kandydat na burmistrza Pułtuska Michał K. uwikłany w malwersacje finansowe Burmistrz Pułtuska?”
Jest to swoista kontynuacja wpisu z czerwca tego roku. Zostałam w nim pomówiona o popełnienie przestępstwa na szkodę Szpitala Powiatowego w Pułtusku poprzez odmowę umorzenia podatku od nieruchomości. Tym razem autor sugeruje, że jestem zamieszana w nielegalne finansowanie kampanii wyborczej jednego z kandydatów na stanowisko Burmistrza Pułtuska ze środków publicznych.
Nie byłam i nie jestem w żaden sposób zaangażowana w kampanie wyborcze w Pułtusku. Zostałam wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk przez Prezesa Rady Ministrów i ze względu na powagę pomówienia – malwersację pieniędzy podatników – uważam za konieczne odpowiedzieć na to oskarżenie. Zamysł autora ww. wpisu jest bardzo czytelny, tak teraz, jak i poprzednio chodzi o wywołanie taniej sensacji, celem zdyskredytowania jednego z kandydatów i oczernienia mnie w ramach odwetu za egzekwowanie zobowiązań podatkowych od spółki Szpital Powiatowy Gajda – Med. Aby to bzdurne oskarżenie potraktować jako popełnienie przestępstwa autor wpisu musiał być pozbawiony logicznego myślenia. Stawiany mi zarzut mówiący o” (…) podejrzeniu przekazania środków zabranych Szpitalowi Powiatowemu przez Burmistrza na umorzenie długów Domu Polonii, którym zarządza kandydat na burmistrza Michał K .” nie jest poparty żadnymi dowodami, a fakty są następujące. W dniu 26 kwietnia 2018 r. Gmina Pułtusk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Zarząd Krajowy (właściciel Domu Polonii w Pułtusku) zawarły porozumienie, którego przedmiotem było ustanowienie służebności przesyłu na działce Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie na rzecz PWiK Sp. z o.o. związanej z eksploatacją sieci wodociągowej, kabli energetycznych i sygnalizacyjnych oraz urządzeń do przesyłu wody i energii. Ponadto porozumienie zawierało rozwiązanie kwestii roszczeń finansowych Stowarzyszenia wobec PWiK Sp. z o.o. i Gminy z tytułu bezumownego korzystania z części działki, na której usytuowane są 4 studnie głębinowe zaopatrujące gminę Pułtusk w wodę oraz roszczeń Gminy wobec Stowarzyszenia wynikających z zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wokół zamku. Treść porozumienia została przedstawiona radnym celem zaopiniowania i zyskało ono całkowitą aprobatę. Tak więc ani ja, ani Rada Miejska żadnych pieniędzy spółce Szpital Powiatowy Gajda – Med nie zabraliśmy i nikomu ich nie przekazaliśmy, a wzajemne należności Gminy i Stowarzyszenia uległy wzajemnej kompensacji. W związku z poprzednim wpisem w dniu 11 lipca 2018 r. złożyłam doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Pułtusku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 226 kk, tj. z tytułu znieważenia funkcjonariusza publicznego. 4 września złożyłam kolejne doniesienie, w związku z wpisem, który ukazał się 29 sierpnia na stronie internetowej grupy Gajda – Med. Odpowiadając na prymitywny wpis, że korzystam z usług hotelowych Domu Polonii w ramach wdzięczności za umorzenie podatku oświadczam, że płacę za nie na ogólnych zasadach, z własnej kieszeni. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w latach 2016-2017 nie szpital, lecz spółka prawa handlowego działająca pod nazwą ” Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o” skorzystała z umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 456 574,00 zł, przy czym pozostali podatnicy podatków lokalnych w Gminie Pułtusk w tym samym czasie skorzystali z umorzeń podatku od nieruchomości na łączną kwotę 25 808,18 zł. Udziałowcami spółki „Szpital Powiatowy Gajda-Med. Sp. z o.o.” jest Robert Gajda oraz powiat pułtuski reprezentowany przez spółkę Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o., umorzona więc należność z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła na zmniejszenie kosztów spółki w tym okresie. Autor wpisu podnosi, „że burmistrz Dorota Subda uzyskuje środki finansowe kosztem pacjentów i pracowników służby zdrowia…”, jednakże nie wskazuje jak kwota dotychczasowych umorzeń podatków wpłynęła na wzrost bezpłatnych usług medycznych świadczonych przez szpital mieszkańcom Gminy Pułtusk, poza usługami świadczonymi w ramach kontaktu z NFZ, za które spółka ma płacone, czy też na wzrost wynagrodzeń pracowników służby zdrowia zatrudnionych w szpitalu.
Dorota Subda Wyznaczona do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk

Komentarze

3 komentarze

  1. Otton odpowiedz

    Cała prawda

  2. Otton odpowiedz

    Wspaniały przykład stronniczego dziennikarstwa.

  3. Otton odpowiedz

    Artykuł i rzekome malwersacje tak samo śmieszne jak i bezstronność Szanownej Redakcji. Przykre tylko to że miasto kolejny raz nie ma szans na prawdziwego gospodarza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *