pultuszczak

Facebook

Przebudowa drogi powiatowej Winnica – Błędostowo

2022-08-30 7:20:49

Powiat Pułtuski zakończył realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica- Błędostowo. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę drogi jednopasmowej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Przebudowa drogi objęła również odbudowę w istniejących lokalizacjach rowów drogowych (odmulenie), wymianę istniejących przepustów pod zjazdami i drogami gminnymi.

Długość przebudowanego odcinka to około – 2000,00 mb

Źródła finansowania zadania:

  • współfinansowanie ze środków RFIL Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00
  • budżet Gminy Winnica – 300 000,00 zł
  • budżetu Powiatu Pułtuskiego – 1 391 255,67 zł

Całkowita wartość inwestycji to: 2 691 255,67 zł.
źródło:powiat pułtuski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…