pultuszczak

Facebook
Przebudowa drogi powiatowej Domosław – Pokrzywnica

2022-05-06 11:41:21

5 maja, w Starostwie Powiatowym w Pułtusku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Janem Kaczmarczykiem – Drogi i Mosty na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica”.

Zadanie obejmuje przebudowę jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego, wykonanie zjazdów do posesji, profilowanie poboczy, wyczyszczenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania pionowego.

Wartość inwestycji: 3 011 930,98
Wartość robót budowlanych: 2 999 999,98 zł
Nadzór inwestorski: 11 931,00 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości:
1 307 750,79 zł.
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego: 1 704 180,19 zł (w ramach wkładu własnego Gmina Pokrzywnica zadeklarowała dofinansowanie inwestycji w wysokości 150 000,00 zł).
źródło:powiat pułtuski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *