pultuszczak

Facebook


PRAWDA TWĄ SIOSTRĄ MA BYĆ

2018-03-03 6:05:43

Spotkania z księdzem – poetą, Jarosławem Bukowskim, są zawsze udane. Interesujące było i to w zamkowej komnacie w lutową niedzielę. Ksiądz Bukowski jest proboszczem parafii pod wezwaniem NNMP w Smogorzewie i w Pułtusku wystąpił z DOBRYM SŁOWEM

„Pragniemy piękna/Które zasiał w nas Bóg/ Trzeba je odkryć/Wypielęgnować jak kwiaty/Aż wydadzą owoce” – to cytat z jednego z wierszy poety i właśnie tego piękna dotknęli uczestnicy wieczoru, obcując z poezją, rysunkiem, fotografią i gawędą bohatera spotkania.
– Ksiądz Jarosław jest osobą szczególną i nie tylko dlatego że jest kapłanem, ale jest też osobą bardzo wrażliwą. Poznałem go ponad rok temu, kiedy to wspierał naszych rodaków, którzy przyjechali do Domu Polonii z Kazachstanu. Dzisiaj poznajemy go jako poetę, prozaika, fotografika, rysownika – przedstawił gościa dyrektor Michał Kisiel.
Dyrektor golądkowskiego ZS CKR Ewa Leszczyńska: – Chciałam zaprosić państwa, na prośbę księdza Jarosława, byście pozwolili przenieść się do innego świata dzisiejszego wieczoru, do świata, który tworzy ksiądz Jarosław za pomocą słów. Na kartkach tworzy zupełnie inny świat niż ten, w którym my żyjemy na co dzień, zapraszam więc do świata poezji. A czym jest poezja?
Na pytanie o definicję poezji, pani dyrektor odpowiedziała słowami Miłosza, ks. Twardowskiego, Anny Kamińskiej. Odniosła się również do własnych doświadczeń z poezją w szkole. – Trzeba wchodzić w świat wierszy, w świat poezji, trzeba poezję poznawać, ale też autora, jeśli jest taka możliwość. I my mamy to szczęście – dodała.
A przebieg wieczoru? Bogaty. Prezentowano „wiersze przeplatane gawędami autora”, także fotografie („Woda jest ciekawym tematem do fotografii”) i rysunki – portrety „ludzi cichych” („Rysowałem zawsze”) autorstwa księdza. Pierwsze wersy („Serce w koszyku”) padły z ust ks. Jarosława, skwitowane słowami „pierwsze koty za płoty”. Następnie słuchacze wysłuchali gawędy o powołaniu do kapłańskiego stanu, „o ścieżce w stronę Boga”. Była również gawęda o duszach czyśćcowych, o modlitwie za trudną młodzież. Księżowskie gawędy często wypływają z symbolicznych snów, które ks. Jarosław ODCZYTUJE z dużą uwagą.
Wiersze KSIĘDZA recytowały nauczycielki ZESPOŁU – Eliza Dembe – Stańczak i Monika Plisecka, doskonale rozeznane z poezją duchownego, oraz uczniowie –Magda Radulska i Tomasz Chodyna.
Spotkanie zorganizował ZS CKR w Golądkowie oraz Dom Polonii. Jego uczestnicy wyszli z zamku z niedawno wydanym tomikiem księdza – „Światłografem”.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *