pultuszczak

Facebook


Pozyskaliśmy‭ ponad ‬8‭ ‬milionów

2016-07-06 10:26:21

Tekst sponsorowany, Tygodnik nie brał udziału w jego przygotowaniu

Gmina Pułtusk realizuje wiele nowatorskich przedsięwzięć i inwestycji.‭ ‬Równolegle prowadzone są działania w kierunku rozwoju Pułtuska oraz‭ ‬23‭ ‬sołectw naszej gminy,‭ ‬poprawy warunków życia mieszkańców,‭ ‬walorów estetycznych i bezpieczeństwa.‭ ‬Zadania realizowane w poszczególnych sektorach życia publicznego wymagają wiele pracy‭ ‬i wspólnie‭ ‬podejmowanych decyzji.‭ ‬Działania na rzecz gminy i jej mieszkańców są efektem pracy wielu ludzi,‭ ‬podejmujących każdego dnia wyzwanie budowy nowoczesnego miasta z tradycjami.‭ ‬Wszystkie zaplanowane na rok‭ ‬2015‭ ‬inwestycje na terenie gminy Pułtusk zostały zrealizowane.‭ ‬Nie byłoby to możliwe bez przychylności i decyzji Radnych Rady Miejskiej w Pułtusku
Inwestycje na terenie gminy są niezwykle istotne dla lokalnej społeczności oraz turystów.‭ ‬Priorytetem była budowa kładki przez rzekę Narew ułatwiająca sprawną komunikację z centrum miasta.‭ ‬Kładka o szerszych parametrach niż wstępnie zakładano,‭ ‬zapewnia niekolizyjne użytkowanie obiektu przez pieszych,‭ ‬rowerzystów,‭ ‬pojazdy uprzywilejowane oraz autobusy elektryczne.‭ ‬Istotna jest możliwość szybkiego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych,‭ ‬które omijają zakorkowany‭ ‬most Obrońców Pułtuska.‭ ‬Kładka dla pieszych stała się kolejną atrakcją turystyczną.‭ ‬Łącznie nakłady finansowe wyniosły‭ ‬9‭ ‬216‭ ‬563,25‭ ‬zł.‭ ‬w tym uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego‭ ‬2007-2013,‭ ‬Priorytet V.‭ – ‬Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.‭ ‬Działanie‭ ‬5.1.‭ ‬Transport Miejski w kwocie‭ ‬2‭ ‬494‭ ‬563,00‭ ‬zł.‭ ‬Wkład własny:‭ ‬6‭ ‬722‭ ‬000,25‭ ‬zł.‭
Pułtusk jest jednym z pierwszych miast w Polsce,‭ ‬które zakupiło elektryczne autobusy.‭ ‬Było to możliwe w ramach realizacji wyżej wspomnianego projektu i pozyskanemu dofinansowaniu.‭
Od wielu lat‭ ‬mówi się o bezpieczeństwie oraz estetyce miasta.‭ ‬Podjęliśmy liczne działania w tym zakresie.‭
Ważnym przedsięwzięciem dla mieszkańców była modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Płocochowo.‭ ‬Wartość projektu wyniosła‭ ‬271‭ ‬208,85‭ ‬zł.‭ ‬Pozyskaliśmy na ten cel‭ ‬135‭ ‬604,42‭ ‬zł.‭ ‬z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.‭ ‬Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy.‭ ‬Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego od słupa nr‭ ‬34‭ ‬do słupa nr‭ ‬43‭ ‬w Kleszewie kosztowała gminę‭ ‬30‭ ‬750,00‭ ‬zł.‭ ‬Znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.‭
Usuwanie zakrzaczeń z pasa drogowego‭ ‬na terenie Gminy Pułtusk w‭ ‬2015‭ ‬r.‭ ‬było konieczne w miejscowościach Grabówiec,‭ ‬Boby,‭ ‬Moszyn,‭ ‬Kleszewo,‭ ‬Przemiarowo,‭ ‬Płocochowo,‭ ‬Lipniki Stare,‭ ‬Pawłówek,‭ ‬Ponikiew.‭ ‬Inwestycja z budżetu gminy pochłonęła‭ ‬22‭ ‬382,80‭ ‬zł.‭ ‬Znacznie poprawiła widoczność na drogach.‭ ‬Zakup i montaż lustra drogowego na drodze we wsi Moszyn poprawił bezpieczeństwo kierowców.‭ ‬Gmina wydała na ten cel‭ ‬700‭ ‬zł.‭
W roku ubiegłym gmina zakupiła‭ ‬35‭ ‬sztuk ławek za łączną kwotę‭ ‬15‭ ‬842,40‭ ‬zł,‭ ‬11‭ ‬przystanków za kwotę‭ ‬62‭ ‬003,07‭ ‬zł oraz‭ ‬80‭ ‬sztuk koszy za‭ ‬27‭ ‬158,40‭ ‬zł.‭ ‬Wykonano system automatycznego nawodnienia i wymieniono trawnik na skwerze przy fontannie.‭ ‬Jest to najczęściej odwiedzane miejsce zwłaszcza w okresie letnim.‭ ‬Inwestycja kosztowała gminę‭ ‬29‭ ‬500,00‭ ‬zł.‭ ‬Systematycznie prowadzone są nowe nasadzenia roślin na klombach,‭ ‬rabatach,‭ ‬rondach i skwerach,‭ ‬dzięki czemu miasto staje się bardziej uporządkowane,‭ ‬wzbogacane elementami nowoczesności wpisującymi się w zabytkowy charakter Pułtuska.‭
Miniony rok budżetowy obfitował w niezbędne inwestycje poczynione w placówkach oświatowych.‭ ‬Modernizacja kotłowni‭ ‬z węglowej na olejową‭ ‬w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im.‭ ‬bł.‭ ‬Jana Pawła II w Płocochowie kosztowała‭ ‬gminę‭ ‬69‭ ‬700,00‭ ‬zł.‭ ‬Przeprowadziliśmy remont dachu na części dydaktycznej budynku Zespołu Szkół Nr‭ ‬4‭ ‬w Pułtusku.‭ ‬Na ten cel pozyskaliśmy‭ ‬182‭ ‬000,00‭ ‬zł.‭ ‬ze środków rezerwy subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.‭ ‬Koniecznością był również remont dachu na budynku Publicznego Gimnazjum Nr‭ ‬1‭ ‬im.‭ ‬Klaudyny Potockiej.‭ ‬Wartość inwestycji wyniosła‭ ‬762‭ ‬399,13‭ ‬zł.‭ ‬Zadanie w kwocie‭ ‬395‭ ‬000,00‭ ‬zł dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.‭ ‬Dotychczasowe pokrycia dachowe przeciekały,‭ ‬co było widoczne na korytarzach i salach lekcyjnych.
Jedną z ważnych inwestycji była budowa żłobka miejskiego w Pułtusku.‭ ‬Dzięki przedsięwzięciu znacznie poprawiły się warunki lokalowe najmłodszych.‭ ‬Żłobek wyposażony w nowoczesną technologię służącą rozwojowi i bezpieczeństwu dzieci‭ ‬kosztował‭ ‬3‭ ‬127‭ ‬926,43‭ ‬zł.,‭ ‬z czego otrzymaliśmy‭ ‬2‭ ‬222‭ ‬000,00‭ ‬zł.‭ ‬z dotacji Ministerstwa‭ ‬Pracy i Polityki Społecznej.‭
Na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej Gmina Pułtusk w roku ubiegłym pozyskała‭ ‬971‭ ‬000,00‭ ‬zł‭ ‬w tym m.in.:‭ ‬na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach,‭ ‬remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie oraz wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.‭
W trakcie realizacji jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr‭ ‬2‭ ‬w Pułtusku.‭ ‬Wartość inwestycji wyniesie‭ ‬1‭ ‬008‭ ‬788,00‭ ‬zł.‭ ‬Gminę Pułtusk inwestycja będzie kosztowała‭ ‬718‭ ‬788,00‭ ‬zł.‭ ‬Kwota dofinansowania w ramach‭ ‬Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:‭ ‬290‭ ‬000,00‭ ‬zł.‭
26‭ ‬czerwca oficjalnie oddaliśmy do użytku boisko wielofunkcyjne przy ul.‭ ‬Widok.‭ ‬W trakcie realizacji jest inwestycja obejmująca remont bieżni i infrastruktury towarzyszącej na terenie Stadionu Miejskiego.‭ ‬Łączna kwota pozyskanych środków na te inwestycje:‭ ‬1‭ ‬393‭ ‬300,00‭ ‬zł.
Trzy dni wcześniej oficjalnie przystąpiliśmy do kolejnego przedsięwzięcia,‭ ‬długo wyczekiwanego przez pedagogów i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr‭ ‬3‭ ‬w Pułtusku‭ ‬-‭ ‬budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr‭ ‬3‭ ‬im.‭ ‬Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.
Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami:‭ ‬J.‭ ‬Hornowskiego,‭ ‬M.‭ ‬Sarbiewskiego i J.‭ ‬Wujka powstał w centralnej części‭ „‬Osiedla Wyszkowska‭”‬.‭ ‬To pierwsze miejsce po drugiej stronie rzeki Narew stworzone do celów rekreacyjnych.‭ ‬Całkowity koszt inwestycji poniesiony przez Gminę Pułtusk to‭ ‬145‭ ‬871,21‭ ‬zł.
26‭ ‬czerwca mieszkańcom Popław oddaliśmy do użytku kolejne miejsce bezpiecznej zabawy.‭ ‬Nowy plac zabaw przy ul.‭ ‬Teofila Kwiatkowskiego.‭ ‬W przyszłości na sąsiadującym terenie powstanie siłownia plenerowa i skwer.‭
W ubiegłym roku budżetowym sfinalizowaliśmy wcześniej realizowane przedsięwzięcie polegające na instalacji kolektorów słonecznych.‭ ‬Inwestycja zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego‭ ‬2007-2013‭ ‬dofinansowana w kwocie‭ ‬6‭ ‬333‭ ‬555,77‭ ‬zł.‭ ‬Całkowita wartość inwestycji:‭ ‬9‭ ‬221‭ ‬973,36‭ ‬zł.‭
Co do słuszności utworzenia‭ ‬Dziennego Domu‭ „‬Senior-WIGOR‭” ‬nie można mieć wątpliwości.‭ ‬Aktywność seniorów na co dzień spotykających się w placówce,‭ ‬zaangażowanie w życie społeczne gminy,‭ ‬ich wkład w budowanie przyjaznego wizerunku miasta są nieocenione.‭ ‬Dom powstał w wyniku adaptacji budynku przy ul.‭ ‬Zaułek‭ ‬1‭ ‬w Pułtusku.‭ ‬Jest placówką działającą‭ ‬od grudnia ubiegłego roku‭ ‬w ramach Programu Wieloletniego‭ „‬Senior-WIGOR‭” ‬na lata‭ ‬2015-2020.‭ ‬Łączna kwota inwestycji wyniosła‭ ‬326 263,58‭ ‬zł.,‭ ‬z czego‭ ‬251 771,00‭ ‬zł.‭ ‬stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.‭ ‬Wkład własny Gminy Pułtusk:‭ ‬74 492,58‭ ‬zł.‭
Pracując nad ożywianiem miasta,‭ ‬wdrażaniem nowych inicjatyw,‭ ‬poszerzyliśmy ofertę‭ ‬kulturalną.‭ ‬W kalendarz na stałe wpisały się wydarzenia atrakcyjne dla lokalnej społeczności i turystów:‭ ‬Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych,‭ ‬Pułtuskie‭ ‬Inspiracje‭ ‬Kulturowe-Romowie oraz impreza plenerowa Made in Pułtusk.‭ ‬Nowinką wpisującą się w turystyczne walory Pułtuska,‭ ‬jest hejnał Gminy Pułtusk,‭ ‬który w południe rozbrzmiewa nad miastem.‭
W ubiegłym roku pozyskaliśmy ze środków pozabudżetowych‭ ‬8‭ ‬121‭ ‬713,57‭ ‬zł.‭ ‬W roku bieżącym Gmina Pułtusk złożyła‭ ‬9‭ ‬wniosków o dofinansowanie poszczególnych zadań z czego jeden na zasadach‭ ‬partnerstwa.‭ ‬Pięć projektów rozpatrzono‭ ‬pozytywnie i uzyskały dofinansowanie w łącznej kwocie‭ ‬500‭ ‬055,25‭ ‬zł.‭ ‬Pozostałe są na etapie oceny.‭ ‬Łączna wartość planowanych inwestycji na które gmina ubiega się o środki zewnętrzne:‭ ‬10‭ ‬387‭ ‬091,72‭ ‬zł.‭ ‬Łączna wartość planowanego dofinansowania:‭ ‬7‭ ‬958‭ ‬784,89‭ ‬zł.‭ ‬Wartość planowanego wkładu własnego to kwota‭ ‬2‭ ‬428‭ ‬306,83‭ ‬zł.‭
Jednym z większych przedsięwzięć stojących przed nami jest‭ ‬zmiana‭ ‬wizerunku rynku oraz organizacji ruchu w tym rejonie.‭
Ufam,‭ ‬że przy dobrej współpracy z radnymi,‭ ‬przedsiębiorcami i mieszkańcami uda się nam zrealizować jeszcze wiele istotnych‭ ‬inwestycji poprawiających warunki życia w Gminie Pułtusk.‭
Krzysztof Nuszkiewicz‭ Burmistrz Miasta Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *